Novinky

9. septembra 2021

Prezentáciu z prerokovania návrhu zaradenia lokalít SKUEV3337 Pieniny a SKEUV4095 Rička do národného zoznamu území európskeho významu, ktoré sa uskutočnilo 7.9. 2021 v Kamienke

Prezentáciu z prerokovania návrhu zaradenia lokalít SKUEV3337 Pieniny a SKEUV4095 Rička do národného zoznamu území európskeho významu, ktoré sa uskutočnilo […]
9. septembra 2021

Prezentácia z prerokovania návrhu doplnenia SKEUV3337 Pieniny do národného zoznamu území európskeho významu zo dňa 7.9.2021 z Č. Kláštora.

Prezentácia z prerokovania návrhu doplnenia SKEUV3337 Pieniny do národného zoznamu území európskeho významu zo dňa 7.9.2021 z Červeného Kláštora   […]
4. septembra 2021

Prerokovanie zaradenia lokalít SKUEV3337 Pieniny a SKUEV4095 Rička do národného zoznamu území európskeho významu

Natura 2000 je európska sústava chránených území, ktorú členské štáty Európskej únie (EÚ) vyhlasujú pre zachovanie najcennejších a ohrozených druhov a […]
16. augusta 2021

Zapojte sa do prieskumu o Pieninskom národnom parku

Radi by sme vás pozvali k účasti na krátkom online prieskume o Pieninskom národnom parku. Tento prieskum je súčasťou európskeho výskumného […]
5. augusta 2021

NOC NETOPIEROV V PIENINÁCH

Správa PIENAP-u v spolupráci so Spoločnosťou pre ochranu netopierov na Slovensku a Múzeom v Červenom Kláštore dňa 06.08.2021 organizuje akciu […]