Správa PIENAP-u už tradične pripravuje počas roka niekoľko akcií pre verejnosť, prípadne spoluorganizuje podujatia s partnerskými organizáciami.

Pracovníci Správy sa tradične zapájajú do medzinárodného sčítania vodného vtáctva, ktoré sa každoročne koná v polovici januára. Hlavným organizátorom je Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko.  V apríli už tradične pripravujeme podujatie pre verejnosť Čisté hory a potoky v Pieninách, približne v rovnakom termíne pomáhame žabkám prekonávať migračné bariéry. V roku 2018 odštartujeme XVIII. ročník. V júni tohto roku zrealizujeme III. ročník akcie Bocian v našej obci,  kde sa žiaci MŠ a ZŠ, prípade obyvatelia obcí v ktorých hniezdi bocian biely môžu zoznámiť so životom tohto zaujímavého chráneného živočícha. V júli sa zapojíme do medzinárodnej akcie Mládež v horách – Youth at the Top. V tomto mesiaci tiež spolupodieľame na programe Dni mesta Spišská Stará Ves, na prelome júla a augusta už pravidelne organizujeme Noc netopierov, ktorá sa koná za múrmi historického Červeného kláštora. Dvakrát ročne pomáhame kolegom so ŠL TANAP-u pri sčítavaní kamzíkov v Tatrách. V roku 2017 sme spolu so Slovenským zväzom ochráncov prírody, základnou organizáciou Bocian organizovali XLI. Východoslovenský tábor ochráncov prírody, ktorý sa konal v Kamienke. V roku 2018 v letných mesiacoch spolu s RCOPK v Prešove a Slovenskou botanickou spoločnosťou sme pripravili pre botanickú verejnosť Floristický kurz v Bardejove.  Okrem uvedených akcií ročne inštalujeme niekoľko výstav, prednášame na školách, ale aj v domove dôchodcov.

Medzinárodné sčítanie vodného vtáctva

Pomoc žabkám

Čisté hory a potoky

Mládež v horách

Bocian v našej obci

Dni mesta Spišská Stará Ves

Noc netopierov

XLI. Východoslovenský tábor ochrancov prírody v Kamienke

XLII. Východoslovenský tábor ochrancov prírody v Zboji (NP Poloniny)

Floristický kurz v Bardejove

Stretnutie pracovníkov pieninských národných parkov