Správa PIENAP-u pripravuje počas roka niekoľko akcií pre verejnosť a podieľa sa na spoluorganizovaní podujatí s partnerskými organizáciami.

Pracovníci Správy PIENAP-u sa okrem iných činností zapájajú do medzinárodného sčítania vodného vtáctva, ktoré sa každoročne koná v polovici januára. Hlavným organizátorom je Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko. Vo februári sa zapájajú do sčítania netopierov v opálových baniach na Dubníku.  V apríli už tradične pripravujeme podujatie pre verejnosť Čisté hory a potoky v Pieninách, približne v rovnakom termíne pomáhame žabkám prekonávať migračné bariéry. V júni Správa PIENAP-u realizujeme akciu Bocian v našej obci,  kde sa žiaci MŠ a ZŠ, prípade obyvatelia obcí, v ktorých hniezdi bocian biely môžu zoznámiť so životom tohto zaujímavého chráneného živočícha. V júli spoluorganizujeme medzinárodnú akcie Mládež v horách – Youth at the Top,   zároveň v tomto mesiaci sa spolupodieľame na programe Dni mesta Spišská Stará Ves, na prelome júla a augusta už pravidelne organizujeme Noc netopierov, ktorá sa koná za múrmi historického Červeného kláštora. Dvakrát ročne pomáhame kolegom so Správy TANAP-u pri sčítavaní kamzíkov v Tatrách. kolegom so správy NP Slovenský kras pomáhame pri sčítaní netopierov v priepastiach slovenského krasu. Spolupracujeme so SZOPK (v roku 2017 sme spolu so Slovenským zväzom ochráncov prírody, základnou organizáciou Bocian organizovali XLI. Východoslovenský tábor ochráncov prírody, ktorý sa konal v Kamienke). V rámci spolupráce s RCOP Prešov  a Slovenskou botanickou spoločnosťou sme v roku 2018  pripravili pre botanickú verejnosť Floristický kurz v Bardejove. S RCOP Prešov a Spoločnosťou pre ochranu netopierov spolupracujeme pri mapovaní netopierov v Dubnických baniach.  Okrem uvedených akcií ročne inštalujeme niekoľko výstav, prednášame na školách, ale aj v domove dôchodcov.

Medzinárodné sčítanie vodného vtáctva

Pomoc žabkám

Čisté hory a potoky

Mládež v horách

Bocian v našej obci

Dni mesta Spišská Stará Ves

Noc netopierov

XLI. Východoslovenský tábor ochrancov prírody v Kamienke

XLII. Východoslovenský tábor ochrancov prírody v Zboji (NP Poloniny)

Floristický kurz v Bardejove

Stretnutie pracovníkov pieninských národných parkov

Spolupráca s chránenými územiami v rámci SR

NP Slovenský kras