V rámci výziev Operačného programu Kvalita životného prostredia (OPKŽP) Správa PIENAP-u realizovala projekt (ešte ako organizačná jednotka ŠOPSR)

 Posilnenie infraštruktúry v Pieninskom národnom parku pre zabezpečenie plnenia záväzkov súvisiacich so sústavou NATURA 2000.