Adresa

Správa Pieninského národného parku so sídlom v Spišskej Starej Vsi
SNP 57
061 01 Spišská Stará Ves
IČO: 54435323
DIČ: 2121703815
IBAN: SK25 8180 0000 0070 0067 4998

Telefón

052 418 10 71

Email

pienap@pienap.sk

 

meno/funkcia/email  adresa pracoviska telefón/mob/fax
Ing. Vladimír Kĺč, PhD.
riaditeľ Správy PIENAP
vladimir.klc@pienap.sk
Správa Pieninského národného parku
SNP 57
061 01 Spišská Stará Ves
052 418 10 71
+421 903 298 185
Ing. Ivana Petrasová
techn.-administratívny pracovník – ekonóm
ivana.petrasova@pienap.sk
Správa Pieninského národného parku
SNP 57
061 01 Spišská Stará Ves
 052 418 10 71

+421 910 456 286

Katarína Čarnogurská
techn.-administratívny pracovník – mzdár
katarina.carnogurska@pienap.sk
Správa Pieninského národného parku
SNP 57
061 01 Spišská Stará Ves
 052 418 10 71

+421 910 456 348

Ing. Slavomír Kilár
botanik
slavomir.kilar@pienap.sk
Správa Pieninského národného parku
SNP 57
061 01 Spišská Stará Ves
 052 418 10 71

+421 911 679 346

Ing. Martin Kiska
poľnohospodár
martin.kiska@pienap.sk
Správa Pieninského národného parku
SNP 57
061 01 Spišská Stará Ves
 052 418 10 71
+421 903 298 402
Ing. Katarína Kisková
zoológ
katarina.kiskova@pienap.sk
Správa Pieninského národného parku
SNP 57
061 01 Spišská Stará Ves
 052 418 10 71
+421 903 298 186
Ing. Vladimíra Kĺčová Kunštárová
krajinár
vladimira.kunstarova@pienap.sk
Správa Pieninského národného parku
SNP 57
061 01 Spišská Stará Ves
 052 418 10 71
+421 903 298 180
Anna Kovalská
techn.-administratívny pracovník
anna.kovalska@pienap.sk
Správa Pieninského národného parku
SNP 57
061 01 Spišská Stará Ves
 052 418 10 71
+421 903 298 183
Ing. Margaréta Malatinová
environmentálna výchova
margareta.malatinova@pienap.sk
Správa Pieninského národného parku
SNP 57
061 01 Spišská Stará Ves
 052 418 10 71
+421 903 298 403
Ján Matľák
strážca
jan.matlak@pienap.sk
Správa Pieninského národného parku
SNP 57
061 01 Spišská Stará Ves
 052 418 10 71
+421 903 298 184
Ing. Anton Potaš
lesník
anton.potas@pienap.sk
Správa Pieninského národného parku
SNP 57
061 01 Spišská Stará Ves
 052 418 10 71
+421 903 298 181
Stanislav Rak
strážca
stanislav.rak@pienap.sk
Správa Pieninského národného parku
SNP 57
061 01 Spišská Stará Ves
 052 418 10 71
+421 903 298 182
Michal Revický
strážca
michal.revicky@pienap.sk
Správa Pieninského národného parku
SNP 57
061 01 Spišská Stará Ves
052 418 10 71
+421 910 739 019
Ing. Zuzana Potašová
vodohospodár
zuzana.potasova@pienap.sk
Správa Pieninského národného parku
SNP 57
061 01 Spišská Stará Ves
052 418 10 71

+421 910738 343

Ing. Pavol Fabián
Odborný lesný hospodár
pavol.fabian@pienap.sk
Správa Pieninského národného parku
SNP 57
061 01 Spišská Stará Ves
Pracovisko: Červený Kláštor 18, 059 06 Červený Kláštor
+421 903 987 428
Ján Kuľanda
lesník
jan.kulanda@pienap.sk
Správa Pieninského národného parku
SNP 57
061 01 Spišská Stará Ves
Pracovisko: Červený Kláštor 18, 059 06 Červený Kláštor
+421 903 987 547
Ján Mudrák
lesník
jan.mudrak@pienap.sk
Správa Pieninského národného parku
SNP 57
061 01 Spišská Stará Ves
Pracovisko: Červený Kláštor 18, 059 06 Červený Kláštor
Ľubomír Tuželák
robotník
lubomir.tuzelak@pienap.sk
Správa Pieninského národného parku
SNP 57
061 01 Spišská Stará Ves
Pracovisko: Červený Kláštor 18, 059 06 Červený Kláštor
Jozef Trebuňa
robotník
jozef.trebuna@pienap.sk
Správa Pieninského národného parku
SNP 57
061 01 Spišská Stará Ves
Pracovisko: Červený Kláštor 18, 059 06 Červený Kláštor
Mgr. Lucia Kaňuková
projektový manažér
lucia.kanukova@pienap.sk
Správa Pieninského národného parku
SNP 57
061 01 Spišská Stará Ves
052 418 10 71