Adresa

Správa Pieninského národného parku so sídlom v Spišskej Starej Vsi
SNP 57
061 01 Spišská Stará Ves
IČO: 54435323
DIČ: 2121703815
IBAN: SK25 8180 0000 0070 0067 4998

Telefón

052 418 10 71

Email

pienap@sopsr.sk
meno/funkcia/email adresa pracoviska telefón/mob/fax
Ing. Vladimír Kĺč, PhD.
riaditeľ správy
vladimir.klc@pienap.sk
Správa Pieninského národného parku
SNP 57
061 01 Spišská Stará Ves
 052 418 10 71
+421 903 298 185
Ing. Ivana Petrasová
techn.-administratívny pracovník – ekonóm
ivana.petrasova@pienap.sk
Správa Pieninského národného parku
SNP 57
061 01 Spišská Stará Ves
 052 418 10 71                   +421 910 456 286
Katarína Čarnogurská
techn.-administratívny pracovník – mzdár
katarina.carnogurska@sopsr.sk
Správa Pieninského národného parku
SNP 57
061 01 Spišská Stará Ves
 052 418 10 71                   +421 910 456 348
Ing. Slavomír Kilár
botanik
slavomir.kilar@sopsr.sk
Správa Pieninského národného parku
SNP 57
061 01 Spišská Stará Ves
 052 418 10 71                   +421 911 679 346
Ing. Martin Kiska
poľnohospodár
martin.kiska@sopsr.sk
Správa Pieninského národného parku
SNP 57
061 01 Spišská Stará Ves
 052 418 10 71
+421 903 298 402
Ing. Katarína Kisková
zoológ
katarina.kiskova@sopsr.sk
Správa Pieninského národného parku
SNP 57
061 01 Spišská Stará Ves
 052 418 10 71
+421 903 298 186
Ing. Vladimíra Kĺčová Kunštárová
krajinár
vladimira.kunstarova@sopsr.sk
Správa Pieninského národného parku
SNP 57
061 01 Spišská Stará Ves
 052 418 10 71
+421 903 298 180
Anna Kovalská
techn.-administratívny pracovník
anna.kovalska@sopsr.sk
Správa Pieninského národného parku
SNP 57
061 01 Spišská Stará Ves
 052 418 10 71
+421 903 298 183
Ing. Margaréta Malatinová
environmentálna výchova
margareta.malatinova@sopsr.sk
Správa Pieninského národného parku
SNP 57
061 01 Spišská Stará Ves
 052 418 10 71
+421 903 298 403
Ján Matľák
strážca
jan.matlak@sopsr.sk
Správa Pieninského národného parku
SNP 57
061 01 Spišská Stará Ves
 052 418 10 71
+421 903 298 184
Ing. Anton Potaš
lesník
anton.potas@sopsr.sk
Správa Pieninského národného parku
SNP 57
061 01 Spišská Stará Ves
 052 418 10 71
+421 903 298 181
Stanislav Rak
strážca
stanislav.rak@sopsr.sk
Správa Pieninského národného parku
SNP 57
061 01 Spišská Stará Ves
 052 418 10 71
+421 903 298 182
Ing. Pavol Fabián
Odborný lesný hospodár
pavol.fabian@lesytanap.sk
Správa Pieninského národného parku
SNP 57
061 01 Spišská Stará Ves                                  Pracovisko: Červený Kláštor 18,                                  059 06 Červený Kláštor
+421 903 987 428

 

Ján Kuľanda
lesník
jan.kulanda@lesytanap.sk
Správa Pieninského národného parku
SNP 57
061 01 Spišská Stará Ves                                  Pracovisko: Červený Kláštor 18,                                  059 06 Červený Kláštor
+421 903 987 547
Ján Mudrák
lesník
jan.mudrak@lesytanap.sk
Správa Pieninského národného parku
SNP 57
061 01 Spišská Stará Ves                                  Pracovisko: Červený Kláštor 18,                                  059 06 Červený Kláštor