Výmera: 31,87 ha
Katastrálne územie: Lesnica
Okres: Stará Ľubovňa

!!! Zánik: Nariadením vlády č. 335/2004 Z.z. ktorým sa menilo nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 47/1997 Z.z. o Pieninskom národnom parku rezervácia po zonácii PIENAP-u zanikla a stala sa súčasťou zóny A a B.

Rezerváciou vedie značkovaný turistický chodník (modrá značka), ktorý po napojení na červený turistický chodník nás zavedie až po peší turistický hraničný priechod Lesnica – Szczawnica.

Cez podložie vápencového pieninského vývoja vytvoril Lesnický potok, ktorý je pravostranným prítokom Dunajca esteticky pôsobivú tiesňavu, nad ktorou sa týčia strmé stráne a steny brál Osobitej skaly, Kače, Bystríka a Bielej skaly. Hoci tento prírodný výtvor priamo nadväzuje na NPR Prielom Dunajca, je z prírodovedeckého a krajinárskeho hľadiska úplne odlišný. Lesné komplexy tu nahradila skalná úžina, ktorá oddelila útvar Osobitej skaly od masívu Kače. Rastlinné spoločenstvá sa vyznačujú bohatým zastúpením väčšinou xerotermných druhov rastlín s dominanciou ostrevky vápnomilnej (Sesleria caerulea) a mnohými inými chránenými a ohrozenými druhmi rastlín. Na hrebeňoch vápencových brál môžeme vidieť reliktné vápencové boriny. Vzácne sa tu vyskytuje tis obyčajný (Taxus bacata).