Pieniński Park Narodowy podpísal zmluvu o realizácii projektu s názvom:

„Oprava hradu Pieniny – možnosť obnovy jeho sprístupnenia pre návštevníkov ” (Mikroprojekt INT/ET/TAT/1/III/A/0251).

Obdobie realizácie mikroprojektu 01.05.2020 – 30.04.2021

Celkový rozpočet mikroprojektov  – 68.188,74 €,

Európsky fond regionálneho rozvoja – 49.995,98 €,

Prostriedky zo štátneho rozpočtu – 3.409,43 €,

Vlastný vklad PPN – 14.783,33 €.

Partner mikroprojektu – Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Správa Pieninského národného parku.

 

Pieninský hrad je vzácnym príkladom refugiálneho opevnenia, ktoré slúžilo ako útočisko pred nájazdmi. Hrad, ktorý dala na konci XIII. stor. pravdepodobne postaviť kňažná Kunigunda (sv. Kinga), bol prvým kompletne murovaným hradom na území vtedajšieho Poľska. Splnil svoju úlohu počas III. mongolskej invázie, pretože chránil kňažnú a klarisky do Starého Sącza. Neskôr sa stal miestom kultu sv. Kingi (dodnes praktikovaného) a prístreším pre dvoch pustovníkov. Do registra pamiatok bol zapísaný v roku 2003 pod číslom A-7 / M.

V roku 2017 sa prepadla časť stropu pivnice v budove brány, ktorá sa nachádza priamo pri vchode na ruiny. Kvôli bezpečnosti bolo nevyhnutné uzavrieť vchod do hradu. V súčasnosti je možný prístup iba do jaskyne Sv. Kingi, čo má veľmi zlú odozvu nielen zo strany miestnej komunity (práve tu prebiehajú každoročné tradičné slávnosti), ale aj turistov, pre ktorých je hrad jednou z hlavných atrakcií na medzinárodnom chodníku, ktorý spája oba pieninské národné parky (centrálna časť Pienin s medzinárodným Prielomom Dunajca – je prvou v Európe a druhou na svete – chránenou transhraničnou oblasťou). Po vykonaní zabezpečenia zničených fragmentov hradných ruín bude možné sprístupniť k prehliadke celé ruiny, čím sa obnoví jedna z významnejších transhraničných kultúrnych atrakcií v pieninskom regióne. Po oboch stranách hranice označené turistické chodníky vytvárajú slučku, ktorá môže byť vďaka svojej rôznorodosti navštevovaná aj viac krát a to rôznym spôsobom. Vďaka medzinárodnej sieti chodníkov môžeme plánovať pešie túry spojené s cyklistickými výletmi alebo splavovaním Dunajca. Rozsah prác v rámci projektu zahŕňa aj zabezpečenie a údržbu časti ruín (pivnica, vyhliadková terasa s prístupom). Súčasne sa budú vykonávať renovačné práce na zaistenie kamenného múru v trhline západnej steny, ktoré zrealizuje žiadateľ mimo projektu. Každá z oboch častí má iné odhadované náklady, ale celok prác podlieha pod jeden projekt a jedno stavebné povolenie, preto musia byť z organizačného hľadiska vedené súčasne. Toto riešenie urýchli sprístupnenie ruín turistom. V rámci projektu plánujeme organizovať semináre pre učiteľov z miestnych poľských a slovenských škôl, ktoré budú zamerané na dejiny Pieninského hradu a jeho prírodné prostredie.