Správa Pieninského národného parku vydáva ročenky od roku 2002 a sú v nich zachytené všetky dôležité udalosti, ktoré sa udiali v uplynulých rokoch:

Ročenky 2002-2004

Ročenka 2005

Ročenka 2006_2007

Ročenka 2008