Javor v Kamienke

V obci Kamienka v areáli kostola rastie zdravý a mohutný jedinec javora mliečneho (Acer platanoides L.), ktorý vhodne dopĺňa estetický ráz obce. Výška tohto stromu je 23 m, obvod v d1,3  359 cm, vek približne 250 rokov.

Pagaštanová alej v areáli Ľubovnianskeho hradu

Pagaštanová alej vedie pozdĺž chodníka na hradný vrch k Ľubovnianskemu hradu. Dôvodom ochrany aleje je jej jedinečnosť v okrese Stará Ľubovňa, jej vysoká kultúrna, estetická a krajinotvorná hodnota. Alej tvorí 23 kusov pagaštana konského (Aesculus hippocastaneum), obvodové miery d1,3 od 120 – 298 cm.

Lipa na Pustovci

Hádam jednou s najkrajších líp nielen v oblasti Horného Spiša, ale aj v rámci Slovenska je lipa na Pustovci (Tilia plathypyllos) nachádzajúca sa 3 km severozápadne od obce Toporec.  Je jednou z troch líp, ktoré údajne vysadili traja synovia rodiny Gőrgeyovcov niekedy v 14. storočí. V miestnom kostole na ich rodinnom erbe z prvej polovice 17. storočia je vyobrazený symbol – lipový strom. Obvod tohto chráneného stromu v d1,3 je 1 050 cm, výška stromu je 34 m, priemer koruny je 25 m. V súčasnosti aj tento jedinec je zdravý a pravidelne výdatne rodiaci. Pravdepodobne je to najväčšia a najzdravšia lipa veľkolistá na Slovensku. V roku 2013 lipa v ankete Strom roka obsadila druhé miesto s počtom hlasov 1491.