V samotnom ochrannom pásme PIENAP-u sa nachádza len jeden chránený strom lipa veľkolistá (Tilia platyphyllos Scop.) v obci Veľká Lesná, ktorá rastie v areáli kostola a svojím vekom (cca 400 rokov) a rozmermi s obvodom 545 cm a výškou 32 m sa zaraďuje do skupiny pamätných a najstarších stromov v Zamagurí. Zdravotný stav stromu aj vzhľadom na jeho vek je veľmi dobrý.