Podzemná voda, minerálne pramene.

Obeh podzemnej vody je úzko spätý s geologickými podmienkami (prevažne flyšové pásmo). Tie spolu s veľkou zrážkovou činnosťou v území podmieňujú vznik pomerne veľkého počtu prameňov avšak zväčša s veľmi malou výdatnosťou.

Zaujímavý je pre túto oblasť výskyt minerálnych prameňov. Vo východnej časti obce Červený Kláštor sa nachádza sírovodíkový prameň, na základe ktorého tu v minulosti vznikli liečebné kúpele zo zameraním na reumatizmus, kožné ochorenia, ochorenia žalúdka a na liečenie chorôb látkovej výmeny. Voda z tohto prameňa má charakteristický „zápach“ po síre. Preto aj toto miesto tunajší obyvatelia ľudovo nazývajú Smerdžonka. Sírovodíkový prameň návštevníci územia nájdu aj pri cyklotrase  pred obcou Veľká Lesná.

V blízkom poľskom mestečku Szczawnica sa nachádzajú slané alkalické pramene s obsahom jódu a brómu známe už od 16 storočia.

V území, ktoré podlieha Správe PIENAP-u sa nachádza aj tretí druh minerálnych prameňov a to zemitouhličité, ktorých voda má charakteristickú kyslú chuť. Takéto pramene sa nachádzajú v blízkosti ochranného pásma, na úpätí Spišskej Magury, pri obci Vojňany (2 výdatné pramene) a za obcou Kamienka.