Kod lokality Názov lokality Kraj Útvar ŠOP SR
SKUEV0333 Beliansky potok Prešovský kraj Správa PIENAP
SKUEV0334 Veľké osturnianske jazero Prešovský kraj Správa PIENAP
SKUEV0335 Malé osturnianske jazerá Prešovský kraj Správa PIENAP
SKUEV0336 Torysa Prešovský kraj Správa PIENAP
SKUEV0337 Pieniny Prešovský kraj Správa PIENAP
SKUEV0338 Plavečské štrkoviská Prešovský kraj Správa PIENAP
SKUEV0339 Pieninské bradlá Prešovský kraj Správa PIENAP
SKUEV0712 Osturniansky potok Prešovský kraj Správa PIENAP
SKUEV0931 Kolačkovský potok Prešovský kraj Správa PIENAP
SKUEV0950 Jordanec Prešovský kraj Správa PIENAP
SKUEV0951 Stredný tok Popradu Prešovský kraj Správa PIENAP
SKUEV1337 Pieniny Prešovský kraj Správa PIENAP