Územie Pieninského národného parku

Podmienky pre pestovanie cykloturistiky na území Pienin sú dobré, čomu zodpovedá aj hustá sieť cykloturistických trás. Cyklotrasy sa v niektorých úsekoch prekrývajú s pešími turistickými chodníkmi, preto dodržiavajte návštevný poriadok a pravidla bezpečnosti:

 • maximálna povolená rýchlosť je 15 km/hod.,
 • zákaz používania zvukových signálov,
 • neobmedzujte a neohrozujte chodcov,
 • pred a za úsekom Poľana je doplnková tabuľa, ktorá upozorňuje cyklistov, aby zosadli z bicykla a úsek prešli vedľa bicykla. Úsek má dĺžku 900 metrov.

Cyklotrasy na území Pieninského národného parku sú pre:

 • jednostopé bicykle a kolobežky na mechanický pohon a invalidné vozíky
  • červená značka – štátna hranica prístavisko pltí Lesnica – Lesnica – Lesnické sedlo – Veľký Lipník – Haligovce – Červený Kláštor. Trasa vedie po turistikom chodníku po obec Lesnicu a ďalej štátnou cestou.
  • žltá značka – Červený Kláštor – Cerla – Targov – Lesnica požiarna zbrojnica Trasa vedie po časti turistického chodníka,
  • zelená značka – Červený Kláštor – Huta – sútok Lesnického potoka s Dunajcom Trasa vedie po časti turistického chodníka,
 • dvojstopé vozidlá na mechanický pohon
  • červená značka – štátna hranica prístavisko pltí Lesnica – Lesnica – Lesnické sedlo – Veľký Lipník – Haligovce – Červený Kláštor.

Ochranné pásmo

Cyklotrasy na území ochranného pásma národného:

 • červená značka
  • Červený Kláštor – Spišská Stará Ves – Reľov – Magurské sedlo po štátnej ceste
 • modrá značka
  • Veľký Lipník – dolina potoka Šoltýsa – hrebeň Spišskej Magury po lesnej ceste
  • Sedlo Príslop – Magurské sedlo – Toporecké sedlo lesnými cestami po hrebeni Spišskej Magury
 • zelená značka
  • Haligovce – Veľká Lesná – Toporecké sedlo po štátnej ceste
  • Spišské Hanušovce – Veľká Franková – Osturňa po štátnej ceste – sedlo Príslop po lesnej ceste
 • žltá značka
  • Spišská Stará Ves – hraničný priechod Lysá nad Dunajcom po štátnej ceste Spišské
  • Hanušovce – Veľká Franková – Osturňa po štátnej ceste – sedlo Príslop po lesnej ceste
  • Hraničný priechod Kacvin/Veľká Franková – Veľká Franková po poľnej ceste – Malá Franková po štátnej ceste – sedlo nad Bachledovou dolinou po lesnej ceste
  • Keheľ – Jezersko po štátnej ceste