Potok Jordanec, prítok Dunajca medzi obcami Majere a Červený Kláštor, foto: V. Kĺč