Čo s mláďaťom, poranenými a vyčerpanými zvieratkami?

Túto otázku si každoročne kladú hlavne v jarnom období ľudia, ktorí nájdu na zemi bezbranné mláďatko, či už lastovičky, holuba, sovy či iného operenca, alebo v lese srnku, prípadne iného cicavca napríklad dravca – medveďa, líšku, nebodaj vlka.

 Preto sa Vám v niekoľkých bodoch pokúsime poradiť ako postupovať:

vtáctvo v mestských parkoch vypadnuté z hniezd prípadne vyletené po 1. krát z hniezda:

 1. Rada: Nikdy neberte mláďa domov!!!
 2. Rada: Poobzerajte sa po okolí, či sa tam nenachádza hniezdo, z ktorého mohli mláďatá vypadnúť. Hniezdo môže byť aj v dutine stromu. Ak hniezdo nájdete, mláďatá doň opatrne vložte, rodičia vtáčkov budú určite hľadať svoje potomstvo a budú sa ozývať hlasom svojím deťom.
 3. Rada: Ak hniezdo nenájdete, vložte ho do krabice a vyložte s krabicou na strom, kde je menšia pravdepodobnosť, že ich nájde predátor – napr. mačka.
 4. Rada: Ak máte čas, nerušene z diaľky pozorujte, či si ich starostliví rodičia našli. Je to všetko, čo môžete pre vtáčky spraviť.
 5. Rada: V prípade, že nájdete mláďa sovy, ktoré má už na sebe páperie a nachádza sa v blízkosti kostola, je možné, že sa mláďa učí lietať, ale späť do veže kostola sa už nevládalo vrátiť. V takom prípade buď zavoláte na Správu Pieninského národného parku na tel. č. +421 911 485 218 a mláďa prenecháte kompetentným osobám, ktoré sa o mláďa postarajú, alebo poprosíte kostolníka, aby vám umožnil vrátiť mláďa späť do veže. Možno tam bude aj jeho súrodenec, a budete si istý, že mláďa pochádza práve odtiaľ.

mláďatká v lese, na poli či lúke:

 1. Rada: Nikdy neberte mláďa domov!!!
 2. Rada: Poobzerajte sa po okolí, či sa v blízkosti nenachádzajú rodičia, ktorí Vás tajne sledujú. Potichu odíďte z blízkosti mláďaťa a z diaľky ho pozorujte.
 3. Rada: Ak je to medvieďa, utekajte čo najďalej!!! A dúfajte, že Vás medvedica ešte nezbadala.
 4. Rada: Ak zistíte, že sa dlhší čas (5 – 8 hodín) rodičia nevracajú k mláďaťu, alebo ste si istý, že rodičia zahynuli, v tomto prípade bude potrebné mláďa zobrať do tepla, aby nezostalo cez noc podchladené.
 5. Rada: Nedotýkajte sa mláďaťa holými rukami, aby nenapáchlo ľudským pachom, uložte ho do krabice alebo debničky. Buďte v styku s mláďaťom čo najmenej, aby nebolo v strese. Ihneď volajte na Správu Pieninského národného parku č. t. +421 911 485 218. Pamätajte si miesto, odkiaľ ste ho brali.

poranené alebo vyčerpané:

 1. Rada: kontaktujte Správu Pieninského národného parku na čísle +421 911 485 218.
 2. Rada: ak je to väčšie zviera napr. vlk, medveď a pod. pamätajte, že môže byť veľmi nebezpečné a bude sa brániť, takže sa v žiadnom prípade nevystavujte zbytočnému riziku a radšej sa ihneď premiestnite na bezpečnú vzdialenosť.
 3. Rada: pri manipulácii s poraneným živočíchom používajte ochranné rukavice, aby ste chránili seba.
 4. Rada: vyčerpané menšie zviera (napr. vtáky, cicavce vo veľkosti kuny) opatrne dajte do debničky, prípadne do kartónovej krabice, zabezpečte zvieraťu pokoj, teplo. Prípadne mu poskytnite malé množstvo!!! tekutiny – stačí rozpustenú cukrovú vodu.
 5. Rada: Ak vidíte povrchové krvácajúce zranenie, pokúste sa obmedziť krvácanie, prípadne ho vezmite k zverolekárovi.