Výmera: 0,61 ha
Katastrálne územie: Červený Kláštor 
Okres:
 Kežmarok

!!! Zánik Chráneného areálu Pieninské lipy: Všeobecne záväznou vyhláškou KÚŽP v Prešove č.2/2005 zo 17. júna 2005 chránený areál po zonácii PIENAP-u zanikol a v súčasnosti je súčasťou zóny B.

Majestátne sa vypínajú na brehu Dunajca pri Národnej kultúrnej pamiatke Červený kláštor. Za chránený areál boli vyhlásené v roku 1972 a v súčasnosti sa počet líp prirodzeným úbytkom znížil z pôvodných 22 na 18 ks. Niektoré zo starých líp dosahujú obvod okolo 600 cm. Pre svoj vek a rozmery majú veľkú cenu a zasluhujú si náležitú ochranu, ktorá sa im poskytuje aj v podobe špeciálneho ošetrovania.