Zoznam funkčných členov Rady Pieninského národného parku
Por. č. Meno a priezvisko, titul funkcia poznámka
1. RNDr. Miroslav Fulín, Csc Predseda Rady PIENAP-u, štatutár z. o. Bocian, SZOPK menovaný v roku 2022
2. Ing. Vladimír Kĺč, PhD., Riaditeľ Správy PIENAP-u bez hlasovacieho práva, menovaný v roku 2022
3. Ing. Ján Kurňava Primátor mesta Spišská Stará Ves menovaný v roku 2022
4. Ján Gondek Starosta Obce Lesnica, člen urbáru Lesnica menovaný v roku 2022
5. Andrej Pirhala Predseda Pozemkového spoločenstva Zimná voda, Stráňany menovaný v roku 2022
6. Ing. Slavomír Vislocký Konateľ spoločnosti Tisina, s.r.o, Kamienka menovaný v roku 2022
7. PhDr. Milan Gacík Riaditeľ Múzeum Červený Kláštor, riaditeľ Cyprián n. o. menovaný v roku 2022
8. mgr inż. Michał Sokołowski Riaditeľ Pieniński Park Narodowy menovaný v roku 2022
9. Ing. Benjamín Jarčuška Samostatný vedecký pracovník Ústav ekológie lesa SAV menovaný v roku 2022
10. doc. Ing. Juraj Svajda, PhD. Vysokoškolský pedagóg, Katedra biológie a ekológie, UMB, menovaný v roku 2022
11. Milan Ružík Prezident klubu Priateľov PIENAP-u menovaný v roku 2022
12. mjr. mgr. Miroslav Živčák Náčelník oblastného strediska Horská záchranná služba Vysoké Tatry menovaný v roku 2022
13. Ing. Matej Repel, PhD., Riaditeľ SOS/BirdLife Slovensko menovaný v roku 2023
14. Bc. Ľubomír Motýľ Člen Klubu Slovenských turistov KST menovaný v roku 2023
15. Ing. Kamil Kyšeľa, PhD., Poverený riaditeľ Odbru riadenia národných parkov na MŽP SR menovaný v roku 2023
16. Ing. et Ing. Filip Kuffa Štátny tajomník I. MŽP SR menovaný v roku 2023

 

Zoznam členov, ktorí ukončili členstvo v Rade Pieninského národného parku

Por. č. Meno a priezvisko, titul mesiac, rok ukončenia členstva v Rade PIENAP-u, dôvod
1. Ing. Matej Dobšovič máj 2023, ukončenie pracovnoprávneho vzťahu s MŽP (zmena zamestnania)
2. Ing. Terézia Filipová december 2023, odvolaná ministrom ŽP bez udania dôvodu