7-8.XI.2013 r. Krościenko nad Dunajcem – Stara Spiska Wieś

Konferencję zorganizowały dyrekcje: Pienińskiego Parku Narodowego (Polska) i Pieninskeho narodneho parku (Słowacja). Spotkanie dofinansował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Celem konferencji było skonfrontowanie założeń programu Natura 2000 z jego wdrażaniem po polskiej i słowackiej stronie na poziomie regionalnym, lokalnym oraz pienińskich parków narodowych oraz zaprezentowania najnowszych wyników badań naukowych, prowadzonych w ostatnich latach w rejonie Pienin po polskiej i słowackiej stronie.