Podľa zákona č. 543/2002 Z.z o ochrane prírody a krajiny sa návštevník môže pochybovať len po vyznačených turistických chodníkoch a náučných trasách. V Pieninskom národnom parku je 7 turistických chodníkov a 1 náučná trasa. Všetky chodníky a trasy majú svoje farebné označenie. Najvýznamnejšie hrebeňové trasy sú červené, modré spájajú dôležité východiská s významnými turistickými cieľmi, zelenou farbou sa vyznačujú prístupové cesty a žltou farbou sú vyznačené krátke spojnice medzi turistickými chodníkmi.

I. Značené turistické trasy na území národného parku

Farba značenia

Priebeh trasy turistického chodníka

červená

Veľký Lipník – Lesnické sedlo – Plašná – Cerla – Červený Kláštor – Huta – štátna hranica s Poľskom – Szczawnica – 16 km (6,5 – 7,5 hod.)

modrá

Červený Kláštor – Cerla – Targov – Lesnica požiarna zbrojnica – sútok Lesnického potoka s Dunajcom – 8 km (4 hod.)

zelená

Stráňany – Vysoké skalky – 4 km

zelená

Haligovce – Plašná – Lesnica požiarna zbrojnica – 6 km

žltá

Lesnické sedlo – šlachovky – 2 km

žltá

Lesnica škola – šafranovka – 2 km

žltá

Huta – Targov – 2 km
II. Značené turistické trasy na území ochranného pásma

Farba značenia

Priebeh trasy turistického chodníka

červená

Veľká Franková – Malá Franková – Magurka – Ždiar – 12 km

modrá

Sedlo pod Príslopom – hrebeň Spišskej Magury – Vyšné Ružbachy – 31 km

zelená

Osturňa – sedlo Príslop – Ždiar – 11 km

zelená

Keheľ – Jezersko – hrebeň Spišskej Magury – Ždiar – 12 km

žltá

Osturňa – Magurka – 5,5 km

žltá

Malá Franková – Spišská Magura – Bachledova dolina – 7,5 km

žltá

Vyšné Ružbachy – Sovia poľana – 4 km