Výmera: 20,27 ha
Katastrálne územie: Kamienka
Okres: Stará Ľubovňa

!!! Zánik Prírodnej rezervácie Kamienska tisina: Všeobecne záväznou vyhláškou KÚŽP v Prešove č.2/2005 zo 17. júna 2005 prírodná rezervácia po zonácii PIENAP-u zanikla a stala sa súčasťou zóny B.

Územie prírodnej rezervácie sa nachádza severovýchodne od obce Stráňany a zachováva jedinečné a vzácne ekosystémy pôvodných jedľovo-bukových a bukovo-jedľových porastov s výskytom vzácnej dreviny tisu obyčajného (Taxus bacata).

Jedince tisu obyčajného napriek tomu, že mu lepšie vyhovujú severné svahy a svieže pôdy, sú skoncentrované na južných a juhovýchodných expozíciách a hlavne na ťažko prístupných lokalitách skalných hrebienkov a suťovísk, odkiaľ roztrúsene zabiehajú i do ostatných častí porastu.