Manažmentové opatrenia na záchranu jasoňa červenookého v Pieninách s pomocou verejnosti – POĎAKOVANIE

Manažmentové opatrenia na záchranu jasoňa červenookého v Pieninách s pomocou verejnosti – POĎAKOVANIE

Skalné sute v prielome Lesnického potoka. Foto: V. Kĺč

Správa Pieninského národného parku v sobotu 23.03.2019 organizovala v obci Lesnica, pod chatou Pieniny brigádu s dobrovoľnou účasťou verejnosti.  Brigáda bola zameraná na odstraňovanie náletových drevín na skalných sutiach. Je to manažmentové opatrenie, ktoré smeruje k zlepšeniu stavu populácie jasoňa červenookého  a ďalších živočíchov a rastlín, napríklad aj vzácnej chryzantéme pieninskej. Odstraňovali sme liesku obyčajnú, slivku trnkovú a zaznamenali sme aj novú drevinu na tejto lokalite – agát biely. V akcii budeme pokračovať aj v prvom aprílovom týždni. Na jeseň nás čakajú sute v Haligovských skalách. V týždni od 25. 03.-29.03.2019 nás čakajú žabie zábrany. Kto chce pomôcť, môže sa nahlásiť na pienap@sopsr.sk prípadne prostredníctvom facebooku našej organizácie.

Akcie sa zúčastnili aj dobrovoľníci sl. Dušeková, pán Ondrej a pán Trhan. Za ich pomoc im aj touto cestou srdečne ďakujeme.