IMG_0194_sute

Skalné sute v prielome Lesnického potoka. Foto: V. Kĺč

Skalné sute v prielome Lesnického potoka. Foto: V. Kĺč