IMG_0195_sute

Skalné sute v prielome Lesnického potoka. Foto: V. Kĺč

Skalné sute v prielome Lesnického potoka. Foto: V. Kĺč