Čisté hory a potoky v Pieninách

V dňoch 05. a 06. 04. 2024 Správa PIENAP-u spolu s partnermi EKOS spol. s r. o. Stará Ľubovňa, Chata Pieniny a združenie Priatelia Dunajca a Pienin, Múzeum Červený Kláštor, Združenie pltníkov na Dunajci Majere, Pieniny sport centrum, Horská služba Pieninského národného parku, Grupa Podhalańska GOPR, Pieniński Park Narodowy, Canoeraft Dunajec organizovala akciu Čisté hory a potoky v Pieninách. Počas akcie bolo vyzbieraných viac než 1050 kg odpadu z územia Pieninského národného parku. Odpad tvorili hlavne sklenené a plastové (nezálohovane) fľaše, igelity, kovové obaly od farieb, ale aj plynový šporák, 3 bicykle, staré lyže, pneumatiky, stavebné materiály… Podľa odpadu je zrejme, že od jesene minulého roku nahromadili žiaľ obyvatelia popri tokoch a rieke, kde žiaľ končí rôzny komunálny odpad. Pozitívne je, že oproti niektorým predchádzajúcim ročníkom bolo odpadu skoro o 1 tonu menej.

Do akcie sa zapojilo 150 dobrovoľníkov z toho spolu 113 žiakov z Gymnázia Spojenej školy Mesta Spišská Stará Ves, základnej školy Kráľovnej Pokoja z Obce Haligovce, zo základnej školy z obce Veľký Lipník, študenti Strednej odbornej školy technickej Stará Ľubovňa.

Správa PIENAP-u aj toto cestou srdečne ďakuje všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zapojili do akcie a pomohli pieninskej prírode od odpadkov.