Zimujúce bociany nie sú ojedinelým javom a nie vždy potrebujú pomoc človeka

Zimujúce bociany nie sú ojedinelým javom a nie vždy potrebujú pomoc človeka

Zdroj: www.sopsr.sk, 26. 11. 2020

Čoraz častejšie sa na Slovensku vyskytujú jedince bociana bieleho, ktoré neodleteli zimovať do Afriky a ostávajú u nás. Neznamená to však hneď, že sú v ohrození a potrebujú pomoc človeka. V minulosti sme už zaznamenali prípady, kedy bociany u nás prečkali zimu a boli v poriadku.

Naši pracovníci v posledných týždňoch dostali množstvo hlásení a urgencií o záchranu týchto bocianov. Hlásenia o pozorovaní prichádzajú aktuálne z okolia obcí Buzica (okres Košice-okolie), Rimavské Janovce (okres Rimavská Sobota) a Ulič (okres Snina). O niektorých prípadoch informovali aj kolegovia zo Správy Národného parku Poloniny a Slovenský kras„V posledných dňoch sme zaznamenali viacero volaní na pohotovostnú linku ohľadne výskytu bociana bieleho na hniezde v obci Buzica. Sme veľmi radi, že vám ich osud nie je ľahostajný, avšak v prípade vtákov v dobrej kondícii schopných lietať je akýkoľvek zásah na ich záchranu neopodstatnený. O tomto zimujúcom bocianovi vieme, je zdravý, vie lietať aj si nájsť potravu a je v dobrej kondícii,“ informujú pracovníci Správy NP Slovenský Kras.

Problematike zimujúcich bocianov sa venuje aj  ornitológ a popredný odborník na bociany Miroslav Fulín zo Základnej organizácie SZOPK Bocian. „Treba si uvedomiť, že sa jedná o vtáčí druh, ktorý sa riadi zákonmi prírody a my ľudia nemáme právo ich obmedzovať v ich rozhodnutí zotrvať aj počas zimy na našom území. Nie je to nič nové, každoročne zimujú bociany v Európe na viacerých miestach a pokiaľ lietajú a lovia sú to samostatné živé tvory,“ vysvetľuje expert na bociany.

Foto: Vladimír Kĺč, PIENAP

Podobne situáciu vnímajú aj štátni ochranári zo Správy NP Poloniny. „Pokiaľ si bociany nájdu dostatok potravy, nie sú zranené a dokážu lietať, tak dokážu prežiť a nie je dôvod na paniku. Nepriateľom v takejto situácii im nie je chlad, mráz a sneh, ale nedostatok potravy. Preto kým lietajú, nachádzajú dostatok potravy (napríklad hraboše na poliach, slimáky, dážďovky, larvy vodného hmyzu, malé rybky, chrobáky, koníky, kobylky) a lovia, je najlepšie nechať ich v kľude bez zbytočného stresovania,“ hovorí Zuzana Bartušová z Polonín.

Všetky tieto prípady pracovníci príslušnej Správy Štátnej ochrany prírody SR monitorujú a v prípade, že bude bocian zranený, v zlej kondícii alebo by sa dostal do situácie, že bude potrebovať pomoc človeka, sú títo pracovníci pripravení zasiahnuť a takéhoto jedinca odchytiť. Verejnosť zároveň vyzývame, aby nahlasovali iba prípady bocianov, ktorí sú v krajnej núdzi a potrebujú našu pomoc.

Kontakty na záchranné a rehabilitačné stanice nájdete na našom webe v sekcii „Zranený živočích a čo s ním“.

Spracovala: Anna Weissová, oddelenie komunikácie