Zimné sčítavanie netopierov v dubníckych opálových baniach

Zimné sčítavanie netopierov v dubníckych opálových baniach

Podkovár veľký (Rhinolophus ferrumequinum), foto: V. Kĺč

 

Zimné sčítanie netopierov na zimoviskách v našich chránených územiach je realizované v období december až marec. Cieľom tohto sčítania, je sledovanie zmien početnosti jednotlivých druhov netopierov v rámci monitorovaných podzemných priestorov. Sčítanie netopierov je dôležité nielen zo slovenského, ale aj európskom hľadiska. Výsledky sčítania predstavujú významné vstupné údaje pre odborníkov, nevyhnutné pri zabezpečovaní manažmentu a ochrany jednotlivých zimovísk a konkrétnych druhov netopierov.

Dubnícke bane sú najstaršie a najväčšie opálové bane na svete. Nachádzajú sa v Slanských vrchov medzi obcami Zlatá Baňa a Červenica. Sú najväčším a najstarším ložiskom drahého opálu, majú najväčší rozsah banských prác a najväčšiu ložiskovú mocnosť. Počiatky ťažby siahajú do predrímskych čias. Prvá písomná zmienka pochádza z roku 1597. Opál patrí medzi drahé kamene, môže mať až 60 farebných odtieňov. Najväčší opál menom „Harlekýn“ našli v roku 1775.Vážil 594 g a ohodnotili ho na 700 tisíc holandských guldenov. Dnes je uložený v prírodovednom múzeu vo Viedni.Okrem opálu sa tieto bane pýšia aj ďalším unikátom.

 

Podľa počtu druhov patria medzi najväčším zimoviskom netopierov na Slovensku. Zimuje tu až 6 000 netopierov, 16 druhov. V časti, ktorú sme navštívili sme mali šťastie na 7 druhov zimujúcich netopierov. Ďakujem, za pozvanie kolegom z RCOP Prešov menovite Ing. Romanovi Trojčákovi a Ing. Alene Bachingerovej, členom zo Spoločnosti pre ochranu netopierov, pánovi Petrovi Pjenčákovi za cenné rady pri determinácii jednotlivých druhov a pracovníkom Slovenských opálových baní za bezpečný sprievod v tomto obrovskom banskom labyrinte. 

 

 

Autor: V. Kĺč.

Zdroj:

sk.wikipedia.org

https://vedanadosah.cvtisr.sk/zimne-scitanie-netopierov-v-narodnom-parku-slovensky-kras