Labuť veľká (Cygnus olor), foto V. Kĺč

Labuť veľká (Cygnus olor), foto V. Kĺč