Zaujímavosti o bzdochách na území Pienin

Aellopus atratus (Goeze, 1778), foto: V. Hemala

Vladimír Hemala je odborníkom na poli entomológie so špecializáciou na skupinu hmyzu známu ako bzdochy. Tento hmyz je v Pieninách len veľmi málo prebádaný, o čom svedčia aj nové zistenia a nálezy Mgr. Hemalu.  Prvý tohtoročný objav zaznamenal počas vedeckej konferencie v Pieninách, na terénnej exkurzii, kde na hrade Czorsztyn,  našiel druh známy pod latinským menom Aellopus atratus (Goeze, 1778) z čeľade Rhyparochromidae. Druh je v Poľsku dosť vzácny, uvádzaný len z 9 lokalít, ale nie je chránený ani na červenom zozname. Czorsztyn je teda jeho desiata lokalita v Poľsku. Zároveň je to prvý údaj pre celé Pieniny a vôbec pre poľskú časť Karpát, pretože najbližšia lokalita je až Krakov, (nález z roku 1914 uvedený v práci Smreczyńskeho (1954). Prehľad doterajších nálezov v Poľsku si môžete pozrieť na nasledovnom odkaze http://www.heteroptera.us.edu.pl/mapy/aellopus-atratus.html.
Na Slovensku je Aellopus atratus tiež celkom zriedkavý, hoci má u nás viac lokalít, hlavne na juhu západného, stredného i východného Slovenska, najsevernejší výskyt u nás je z Banskej Štiavnice a zo Slovenského krasu, takže keby sa našiel aj na slovenskej strane Pienin, bol by to celkom zaujímavý nález. Viac o zaujímavých nálezoch Vladimíra Hemalu nájdete tu…

Vladimír Hemala_poster_Bzdochy_Konferencia LIFE 2018