Zapojte sa do prieskumu o Pieninskom národnom parku

Zapojte sa do prieskumu o Pieninskom národnom parku

Radi by sme vás pozvali k účasti na krátkom online prieskume o Pieninskom národnom parku. Tento prieskum je súčasťou európskeho výskumného projektu, ktorý skúma vzťah miestnych komunít k chráneným územiam. Pozývame ľudí žijúcich v Pieninskom národnom parku alebo v jeho blízkosti, aby vyplnili krátky dotazník, ktorú skúma: a) názory ľudí na národný park a životné prostredie všeobecne, b) vplyv COVID-19 na každodenný život, a c) rôzne možnosti riadenia aspektov národného parku počas pandémie COVID-19. Prieskum predstavuje spoluprácu medzi Pieninským národným parkom, Univerzitami Mateja Bela, Warwick a Cambridge. Vaše názory pomôžu pri rozhodovaní o budúcom manažmente aspektov Pieninského národného parku.

Ak máte záujem sa na prieskume podieľať kliknite tu.

Ďakujeme za záujem.