Začína Zimné sčítanie vodného vtáctva v sezóne 2019/2020

Začína Zimné sčítanie vodného vtáctva v sezóne 2019/2020

Dospelá labuť veľká (Cygnus olor). Foto: V, Kĺč

Vytvorené: 10.10.2019

Zdroj: www.vtaky.sk

Labuť veľká (Cygnus olor), mladý jedinec. Foto: V. Kĺč

Labuť veľká (Cygnus olor), mladý jedinec. Foto: V. Kĺč

Október je mesiacom, kedy začína jedno z najrozšírenejších sčítaní, zimné sčítanie vodného vtáctva.

Termíny sčítania v sezóne 2019/2020 sú:
12.-13.10.2019,

16.-17.11.2019,

14.-15.12.2019,

18.-19.1.2020 – medzinárodný – hlavný  termín ( sčítať je možné od 11-26.1.2020)

15.-16.2.2020,

14.-15.3.2020,

18.-19.4.2020

Ďalšie informácie na stránke monitoringu: http://vtaky.sk/stranka/95-Zimne-scitanie.html