Významné dreviny Pienin a Spišskej Magury – časť 1.

Významné dreviny Pienin a Spišskej Magury – časť 1.

V Zamagurí rastie niekoľko zaujímavých stromov, ktoré sa vyskytujú v lesných porastoch ale rastú aj mimo les ako solitéry a pútajú pozornosť svojou jedinečnosťou. V katastrálnom území obce Osturňa za pozornosť stoja dub letný a jedľa biela.

Dub letný (Quercus robur )

Dub letný rastie v strede obce a patrí medzi jej zaujímavosti a atrakcie. Jeho história je spätá pravdepodobne s výstavbou farskej budovy (v súčasnosti sa tu nachádza obecný úrad) na cirkevnom pozemku okolo roku 1800. Jeho výška je 11 m a obvodom kmeňa 235 cm. Odhadovaný vek je 200 rokov. V súčasnosti tu stojí obecný úrad.

Jedľa biela (Abies alba)

Strom sa nachádza na okraji lesného porastu v k. ú Osturňa v doline Krulovského potoka. Svojou výškou 43 m a obvodom kmeňa cez 500 cm vyčnieva nad okolité porasty. Predstavuje esteticky a arboristický zaujímavého jedinca našich lesov.

Foto: M. Kiska, M. Malatinová.