Vysoko na krídlach – čo vieme o orlovi krikľavom

Vysoko na krídlach – čo vieme o orlovi krikľavom

Východoslovenské múzeum v Košiciach v spolupráci so spoločnosťou Ochrana dravcov na Slovensku pozývajú na výstavu Vysoko na krídlach – čo vieme o orlovi krikľavom.

Výstava prezentuje život orlov krikľavých od vyliahnutia z vajíčka, cez súboj súrodencov nahniezde a proces kainizmu, po vyletenie mláďaťa z hniezda a migráciu orlov krikľavých do ďalekej Afriky. Na výstave sa dozviete, čo všetko potrebuje ornitológ k sledovaniu orlov, ku kontrole hniezd, k vylezeniu na hniezda, ku krúžkovaniu mláďat, či rôznym ochranným opatreniam, napr. ku stabilizácii orlích hniezd v prírode. Výstava pripomenie ochranu orla krikľavého na Slovensku a v okolitých krajinách. Čo sa deje v orlom hniezde prezradia krátke videá a pripravený je aj filmový dokument z dielne Ochrany dravcov na Slovensku o ochrane orla krikľavého na Slovensku. Nezabudli sme ani na najmenších návštevníkov, ktorí z pozorovacieho krytu budú môcť nahliadnuťdo hniezda, kde orlica stráži mláďa. Viac na http://www.vsmuzeum.sk/vystavy/vysoko-na-kridlach-co-vieme-o-orlovi-kriklavom

foto: https://www.facebook.com/dravce.sk/