Východoslovenský tábor ochrancov prírody v Poloninách

Východoslovenský tábor ochrancov prírody v Poloninách

Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny, v spolupráci so Štátnou ochranou prírody Slovenskej republiky (ŠOP SR), Správou národného parku Poloniny, Obecným úradom v Zboji a partnermi vás pozývajú na XLII. Východoslovenský tábor ochrancov prírody s medzinárodnou účasťou, ktorý sa uskutoční v dňoch od 28.07.2018 do 03.08.2018 v Zboji. Cieľom tábora je prehĺbiť poznatky o prírodných hodnotách územia národného parku Poloniny, zoznámiť sa s problematikou jeho ochrany, so zámerom navrhnúť riešenia na zveľadenie ochrany fauny a flóry v území, prehĺbiť spoluprácu Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny (SZOPK) a Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky a miestnych komunít. Dobrovoľní účastníci tábora a verejnosť obce sa môže v rámci programu zúčastniť a podieľať  na práci v prírodovedných sekciách pod vedením skúsených odborníkov, špecialistov v rôznych oblastiach prírodovedného poznávania.

Úspechy minuloročného VsTOP-u v Pieninách bol úspešný na viacero nálezov, ktoré sú zverejnené v zborníku odborných príspevkov viď. https://www.pienap.sk/wp-content/uploads/2018/06/Zborn%C3%ADk-pr%C3%ADspekov-z-Vs-TOP-u-v-Kamienke-2017.zip

Kolegom z NP Poloniny prajeme úspešný priebeh celej akcie, bohaté objavy a dobré počasie počas celej akcie. Foto: S. Greš