Vrabec domový, vzácnosť mnohých dvorov

Vrabec domový (Passer domesticus) v minulosti obyvateľ takmer každého dvora na vidieku. Dnes už takmer rarita. Raz v jednej krajine aj úplne vyhynul. V roku 1958 čínsky vodca Mao Ce-tung podpísal historický dekrét o likvidácii všetkých potkanov, múch, komárov a vrabcov. Takmer za rok vyzabíjali približne dve miliardy vrabcov a iných malých vtákov. Ale kto vlastne vyhral? Už v roku 1960 sa premnožili škodcovia poľnohospodárskych plodín. Za krátke obdobie hmyz zožral celú úrodu plodín a začal ničiť lesy. Nastal hladomor. Podľa odhadov zomrelo v Číne približne 30 miliónov ľudí. A čo vrabce? Tie do Číny pricestovali vo vagónoch ako pomoc od vtedajšieho Sovietského Zväzu a tiež Kanady.
Vrabce, ale  aj iné druhy vtákov patria medzi dutinové hniezdiče. Hniezdo si nestavajú na kríku, alebo na strome ako napríklad drozd, alebo stehlík, ale v rôznych dutinách najčastejšie na domoch a budovách, ak sa bavíme o vrabcovi domovom. Dutinové hniezdiče pôvodne využívali dutiny po ďatľoch v stromoch. V mestskom prostredí sú ideálnym náhradným miestom paneláky či rôzne budovy, kde môžu zahniezdiť. Sú to rôzne medzišpárové otvory, ktoré využívajú najčastejšie vrabce, vetracia otvory na strechách panelákov, ktoré zas využívajú dážďovníky.  Tým, že dochádza k zatepľovaniu a najmä sa to realizuje počas hniezdneho obdobia vtákov, tak sa častokrát stretávame s prípadmi, že vrabce a dážďovníky prichádzajú nielen o miesta na hniezdenie, ale tým, že sa to robí počas hniezdenia, tak sú zadebnené inkubujúce samičky, ktoré sedia na vajíčkach, alebo mláďatá. Dochádza k zmareniu hniezdenia. Takáto likvidácia sa prejavuje na početnosti populácie. Pokiaľ sa populácie vrabce nedokážu reprodukovať, nedokážu dopĺňať svoje populácie, tak počty logicky začnú klesať.
Vrabce podobne ako ďalšie druhy vtákov, počas výchovy mláďat sa nekŕmia len zrnom, ale pochytajú veľa hmyzu v okolí človeka. Počas roka vrabce môžu hniezdiť dva – trikrát do roka. Pomáhajú ľuďom pri lovení, tlmení hmyzu, takže sú užitočné.
Opis fotky nie je k dispozícii.

Vrabec poľný (Passer montanus), foto V. Kĺč

Autor foto: V. Kĺč,
Zdroj: