Vlci pri love strategicky využívajú strmé brehy i ľad, pred človekom majú strach

Vlci pri love strategicky využívajú strmé brehy i ľad, pred človekom majú strach

Život predátora, akým vlk je, nie je jednoduchý. Aby prežil, musí loviť. Čím väčšia svorka, tým vyššie šance na úspech. Jej lov je vysoko organizovaný. Žiadny z predátorov pri ňom nedosiahol takú vysokú organizáciu ako vlky.

Vlky sú inteligentné zvieratá so zložitým sociálnym spôsobom života bohatým na vzájomnú komunikáciu. Staré kultúry považovali vlka za totemové zviera, prapredka alebo staršieho brata, s ktorým sa cítili spojení. Uctievali ho a správali sa k nemu s rešpektom.

Často sa svorka rozdelí na dve skupiny. Prvá čaká, kým druhá sa nenápadne rozostaví do zálohy, do ktorej im prvá skupina naženie korisť. Do tejto stratégie lovu často zakomponujú priepasti, prúdy tokov so strmými brehmi, ľad či iné prekážky. Zver usmrcujú cielene a efektívne, spôsobujú jej ťažké poranenia s rýchlym smrtiacim účinkom. Viac na http://www.zivot.sk/clanok/550080/vlci-pri-love-strategicky-vyuzivaju-strme-brehy-i-lad-pred-clovekom-maju-strach

Viac na