VAROVANIE: Obete otráv toxickými látkami pribúdajú – dávajte si pozor!

VAROVANIE: Obete otráv toxickými látkami pribúdajú – dávajte si pozor!

5 dôležitých zásad a 6 faktov, ktoré by ste mali vedieť, ak sa rozhodnete ísť von.

Pri obci Neded (okres Šaľa) sa 24. októbra 2018 našli 3 uhynuté orliaky morské, okolnosti a bohaté skúsenosti s touto smutnou problematikou nasvedčujú tomu, že príčinou bola otrava vysoko toxickou látkou.

3 návnady a 2 otrávené líšky, boli nájdené 26. októbra 2018 v tom istom poľovnom revíri (Jánošíkovo II) Poľovníckej spoločnosti Kojatín, kde od jari prebieha vyšetrovanie z dôvodu opakovaného nálezu usmrtených chránených živočíchov. Návnady boli zafarbené, možno predpokladať použitie zakázanej látky.

Okrem toho boli nájdené aj nastražené železné pasce.

Obhliadka lokality stále pokračuje.

Na jar 2018 sa presne v tom istom území našlo uhynutých až 7 orliakov (z toho min. 6 otrávených) – spolu ich tu neprirodzene zahynulo už aspoň 10 (!).

Od toho času bolo zaevidovaných niekoľko prípadov úhynu chránených živočíchov, pričom sa našli aj návnady napustené vysoko toxickou látkou, na rôznych miestach predovšetkým juhozápadného Slovenska.

Všetky prípady boli zaznamenané v poľovných revíroch, spravidla na nížine.

Je potrebné zvýšiť ostražitosť pri pohybe vo voľnej krajine z dôvodu, že v poľovných revíroch sa našli rozložené nebezpečné železné pasce a  toxické otrávené návnady. V niektorých prípadoch sa však návnady nenašli a môžu sa nachádzať kdekoľvek vonku!Vzhľadom na vysoký počet prípadov otráv živočíchov, nebezpečenstvo kontaktu s návnadami či pascami je stále reálne.

 • Dávajte si pozor kam stúpate, riziko je vyššie vo voľnej krajine najmä mimo poľných a lesných ciest.
 • Nepúšťajte z dozoru svoje deti a svojich domácich miláčikov (psíky a i.).
 • Buďte opatrní pre zbere lesných plodov a húb
 • Ak nájdete podozrivý úhyn chráneného živočícha, alebo nebodaj návnadu, nedotýkajte sa ničoho a volajte Štátnu ochranu prírody SR (príslušné pracovisko podľa www.sopsr.sk) a políciu! Môžete sa poradiť aj s nami na 0903 768 394.
 • Prípady môžete hlásiť vďaka projektu Life Pannon Eagle aj online tu a cez mobilnú aplikáciu.

Samozrejme, v prírode dochádza aj k prirodzeným úhynom živočíchov, nie každého uhynutého jedinca je potrebné hlásiť!

Čo môže byť dôležité:

 • Prípady otráv sme zaznamenali v poslednom čase najmä na nížine.
 • Obete majú často kŕčovito zovreté pazúre a často ležia v neprirodzenej polohe.
 • V závislosti od koncentrácie požitého jedu hynie obeť niekedy už priamo pri návnade.
 • Nie je zriedkavé, že sa nájde viac obetí na jednom mieste – jednoznačne podozrivá okolnosť.
 • Návnadou môžu byť rôzne časti tiel uhynutých živočíchov a ich vnútorností.
 • Použitie jedu je možné niekedy určiť podľa nevšedného sfarbenia.

Prípady rieši polícia, páchateľom hrozí vysoký trest.

Veríme, že kompetentné orgány budú reagovať na naše výzvy, aby nie len postihovali páchateľov, ale zabránili ohrozeniu zdravia ľudí a zvierat tým, že až do vyriešenia prípadu obmedzia, alebo úplne zakážu činnosti, ktoré by mohli naďalej viesť k vyššie uvedeným hrozbám.

Počet len tohoročných (!) obetí ľudskej nevraživosti, o ktorých sme sa dozvedeli, sa vyšplhal na 56 chránených druhov vtákov a škoda spôsobená na prírode, vyčíslená ich spoločenskou hodnotou, prevyšuje 100 tisíc eur.

Najčastejšie otázky a ďalšie informácie nájdete tu.

Zdroj: www.dravce.sk, autor: Lucia Deutschová