Uzávera časti modrej turistickej trasy Červený Kláštor – Lesnica

Uzávera časti modrej turistickej trasy Červený Kláštor – Lesnica

OZNAM

Správa Pieninského národného parku so sídlom v Spišskej Starej Vsi UPOZORŇUJE návštevníkov, ale aj podnikateľov v turistickom sektore v území, na dočasnú uzáveru modrej turistickej trasy Červený Kláštor – Lesnica. Uzávera sa týka úseku Sedlo Cerla – Targov.

 

Zvýšené obmedzenia a uzávera je plánované v termíne od 18. októbra 2023 do 15. decembra 2023. Dôvodom obmedzení sú rekonštrukčné práce na lesnej ceste v úseku Sedlo Cerla – Targov.

Z uvedených dôvodov odporúčame návštevníkom územia využiť turistickú trasu v Prielome Dunajca. Alternatívou je aj turistické trasu: modrá trasa Červený Kláštor – Sedlo Cerla – následne červená trasa Sedlo Cerla – Pod Plašnou – následne zelená a modrá trasa v úseku Pod Plašnou – Lesnica. Táto trasa však nie je určená pre cykloturistiku.

Prosíme prevádzkovateľov ubytovacích zariadení a poskytovateľov ďalších služieb pre turistov, aby informovali svojich klientov o obmedzeniach na uvedenej turistickej trase a odporúčali im alternatívne trasy.

Upozorňujeme aj na pohyb vozidiel a stavebných mechanizmov v Prielome Dunajca v termíne do 15. decembra 2023. Pohyb mechanizmov je z dôvodu rekonštrukčných prác na objektoch mimo turistických trás na lokalite Huta. Tieto rekonštrukčné práce okrem uvedenej aktivity neobmedzia návštevníkov územia.

Prosíme návštevníkov o  pochopenie, ohľaduplnosť, trpezlivosť, rešpektovanie obmedzení a slušné správanie.

Ďakujeme za pochopenie.