Úprava bocianich hniezd v obci Chmeľnica, Plavnica a v meste Spišská Belá – POĎAKOVANIE

Úprava bocianich hniezd v obci Chmeľnica, Plavnica a v meste Spišská Belá – POĎAKOVANIE

Hniezdo na radnici v Spišskej Belej pripravené na ďalšie roky. Foto: V. Kĺč

Správa Pieninského národného parku v spolupráci s obcami Chmeľnica, Plavnica a s mestom Spišská Belá uplynulý týždeň pristúpila k úprave hniezd bociana bieleho (Ciconia ciconia).

Hniezdna podložka v obci Chmeľnica, pred úpravou. Foto: K. Kisková

V obci Chmeľnica sa hniezdo nachádza na samostatnej hniezdnej podložke od roku 1995 na pozemku fary. Hniezdo bolo preložené z vedľajšieho stĺpa elektrického vedenia. Podľa doterajších pozorovaní, na hniezdnej podložke bociany od roku 2000 vychovali minimálne 37 mláďat. Minimálne preto, lebo nám chýbajú údaje o hniezdení v rokoch 2003, 2004,  2012 a 2013. V rokoch 2017 a 2018 bociany na hniezde síce boli, ale mláďatá nevyviedli. Po príchode k hniezdu bolo už na prvý pohľad jasné, že jeho obyvateľ bol zberateľ odpadkov. Plasty trčali na každú stranu, hniezdo bolo plné šnúr a rybárskych silónov. Tieto silóny boli nástrahou nielen pre bociana, ale minulý rok sa stali osudnými pre ďatľa veľkého. Bocianie hniezda navštevujú aj iné vtáky, často sú vhodné pre hniezdenie vrabcov. Po zhodení hniezda s priemerom 139 cm a výškou 36 cm sme zistili, že hniezdna podložka je posunutá približne 50 cm smerom nadol. S toho dôvodu bola potrebná jej mierna úprava, vypodloženie a jej opätovné uchytenie na správnom mieste. Tu nám okrem pracovníkov obecného úradu a susedov z okolia hniezda bola nápomocná aj miestna kováčska dielňa pána Neupauera.

Uvoľnenie nevhodne osadenej hniezdnej podložky v Chmeľnici. Foto: K. Kisková

V obci Plavnica sme na základe žiadosti obyvateľa obce zrušili hniezdo na samostatnej podložke oproti domu č. 352. Na tomto mieste bolo inštalované v roku 1987.  Hniezdo malo priemer 220 cm a 50 výšku, hmotnosť 170 kg. Na tomto hniezde bociany odchovali od roku 2000 min. 27 mláďat. Údaje o hniezdení nám chýbajú za obdobie rokov 2007-2013. Posledné odchované mláďa na tomto hniezde v roku 2018, počas akcie Bocian v našej obci, deti miestnej základnej školy pomenovali  menom Peter-Pavol. Zároveň dostal ornitologický krúžko SKB V4444. Ako náhradu za zrušenie tohto hniezda, pán starosta zabezpečí vybudovanie hniezdnej podložky na obecnom pozemku v centre obce.

V Plavnici sme odľahčili aj hniezdnu podložku takzvanú  Voskárku (bola inštalovaná v roku 1987 na stupni riečnej terasy za posledným domom vľavo, smerom na žel. stanicu.) Hniezdo s priemerom 180 cm a výškou 50 cm sme zhodili, na hniezdnej podložke sme vytvorili nový výplet, hniezdo sme vystlali trávnou mačinou a pripravili na hniezdenie. Dňa 20.03.2019 nám pán starosta Grich nahlásil, že na túto podložku zosadol bocian. Od roku 2000 na podložke bolo odchovaných minimálne 37 mláďat. Údaje chýbajú z obdobia rokov 2005-2008 a z roku 2012.

V obci Plavnica sme využili vysokozdvižnú plošinu aj na vypletanie hniezdnej podložky, ktorá tu bola inštalovanú v roku 2017. Podložka zatiaľ nebola obsadená. V obci sa nachádzajú ešte dve pravidelne obsadené hniezda, jedno na samostatnej podložke a jedno na komíne hospodárskej budovy v strede obce. Obec Plavnica patrí medzi obce s najväčším počtom aktívnych hniezd bociana bieleho v okrese Stará Ľubovňa.

Hniezdo v Plavnici nad cestou v smere do Údola. Foto: K. Kisková

Koniec pracovného týždňa patril hniezdu na komíne radnice mestského úradu v Spišskej Belej. Bociany tu na rozhodovanie radných pánov podľa dostupných zdrojov dozerajú z tohto miesta od roku 1955. (Prvá zmienka o bocianovi v Spišskej Belej sa objavuje už v roku 1883, zdroj M. Fulín). Hniezdo na radnici nebolo nijakým drobcom, malo obdĺžnikovitý tvar, dĺžka hniezda bola 220 cm, šírka 160 cm a výška 120 cm (spravidla hniezda bocianov sú kruhového tvaru). Pôvodne sme plánovali hniezdo len odľahčiť, aby nepredstavovalo nebezpečenstvo pre obyvateľov, budovu, či samotného bociana. Žiaľ podobne ako v predchádzajúcich prípadoch, po odobratí polovice hniezda sa začal čoraz častejšie objavovať rôzny odpad, nielen plasty, ale aj textílie, kúsky koberca, šnúry, elektrické káble, klinové remene, sáčky od mlieka z doby, keď liter mlieka stal 2 koruny československé.

Hniezdo na komíne radničnej budovy v Spišskej Belej. Foto: V. Kĺč

Úprava “obrieho” hniezda, ktoré je postavené vo výške približne 16 m si vyžadovala aj “obriu” vysokozdvižnú plošinu. Hniezdo sme postupne rozoberali a znášali takmer 4 hodiny. Váha hniezda bola 1120 kg. Po odstránení hniezda sme zistili, že sa tu o bociana starali aj v minulosti. Na betónovej platni bol v minulosti vytvorený drôtený výplet s funkciou hniezdnej podložky. Nefunkčné časti výpletu sme odstránili a funkčné časti (drôtené oká) sme využili na nový výplet hniezdnej podložky. Od roku 2000 na tomto hniezde bociany vychovali 46 mláďat, nehniezdili 3 krát (rok 2000, 2005 a 2009). V čase, keď sa rodil tento príspevok, som dostal od Dr. Fulína správu, že priletel domáci pán (len dva dni po úprave hniezda). Ktovie čo si pomyslel. Keď odchádzal opúšťal poriadnu baštu a vrátil sa do letohrádku.  Rovnako prišla potešujúca správa aj od pán Jozefa Lešigu, obyvateľa obce Jarabina, ktorý zaznamenal prílet bociana na vynovené hniezdo situované na hasičskej zbrojnici v Jarabine. Pripomeňme, že tu sme  hniezdo odľahčili na jeseň v roku 2018, priemer hniezda bol 215 cm, výšku 115 cm, hmotnosť malo 800 kg. Z toho vyplýva, že hniezdo na radnici je jasným rekordmanom, čo sa týka výšky i hmotnosti.

Jarná úprava hniezd príletom bocianov nateraz u nás skončila. Aj touto cestou ďakujeme pani Zite Pleštinskej, starostke obce Chmeľnica, pánovi Rastislavovi Grichovi, starostovi obce Plavnica a pánovi Jozefovi Kunovi, primátorovi mesta Spišská Belá za ústretovosť, materiálnu a finančnú pomoc (úhrada vysokozdvižný plošín).

Za jeden rok, to je od 14.03.2018 sme v našej územnej pôsobnosti odľahčili (niektoré sme vymenili, zlepšili sme prílety na hniezdo a pod.) spolu 10 hniezd bociana bieleho, vďaka čomu sme presunuli takmer 4 tony hniezdneho materiálu. Úpravy viedli nielen k zvýšeniu bezpečnosti obyvateľov jednotlivých obcí, k zníženiu rizika poškodenia majetku, ale aj zvýšeniu samotnej bezpečnosti bocianov.

Na jeseň nás čakajú ďalšie hniezda v Ľubotíne, Kamienke, Huncovciach, Orlove prípadne podľa potreby aj inde. Potešujúce je, že výstavbu novej hniezdnej podložky prisľúbilo mesto Stará Ľubovňa.

Samozrejme posledný júnový týždeň Správa PIENAP-u bude už tradične organizovať akciu Bocian v našej obci. O akcii budeme včas informovať.  Záujemcov srdečne pozývame.

Autor: V. Kĺč