Upratovanie u bociana v Spišskej Belej

Hniezdo na podložke, založené v roku 1997. Foto: V. Kĺč

Takto sme pripravili nové ubytko pre bociana v Sp. Belej na ul. kpt. Nálepku 39. Foto: V. Kĺč

Dnes pracovníci Správy PIENAP-u za výdatnej pomoci mesta Sp. Belá, začali veľké upratovanie na hniezde bociana bieleho v Spišskej Belej. Dôvodom je bezpečnosť obyvateľov mesta prechádzajúcich popod hniezdo. Prvotný zámer bol taký, ako sa bežne robí pri znižovaní hniezd bociana bieleho.  To znamená, že na podložke sa ponechá približne 20-30 cm pôvodného hniezda. Bocian na jar priletí, trosku si hniezdo upraví a zahniezdi. Žiaľ, postupne ako sme hniezdo  znižovali, narážali sme stále viac a viac na rôzny komunálny odpad – rôzne igelity, špongie, tzv. netkaná textília, sklená vata, šnúry, káble, rybársky silon, kúsky skla, viac než desať rukavíc, silonky, dámska podprsenka, ba našli sme aj 10 haliernik. Odpadkami najviac znečistená časť hniezda bola práve tá spodná, ktorú sme plánovali ponechať.  Preto sme nakoniec zhodili celé hniezdo a vyrobili výplet podložky nanovo. Toto hniezdo na ul. kpt Nálepku č. 39, meralo na výšku 110 cm, priemer hniezda bol 160 cm a váha (zistená po vážení na skládke v Sp. Belej) 650 kg. To je výsledok 20 ročnej práce bociana bieleho na tejto lokalite.

Naše poďakovanie patrí pánovi primátorovi Spišskej Belej a jeho pracovníkom za pomoc a podporu pri tejto aktivite. Mesto zabezpečilo plošinu, upratanie zhodeného materiálu a jeho odvoz na skládku. Ešte raz veľká vďaka aj v mene bociana.

Hniezdo na streche radnice založené v roku 1955. Odhadujeme váhu min. 1 tonu. Foto: V. Kĺč

Pár riadkov k životu bociana bieleho v Sp. Belej:

K hniezdu na ul. kpt. Nálepku sa viaže história od roku 1957. Najprv si bociany postavili hniezdo na komíne domu na Petzvalovej č. 18. Bolo tam do roku 1984. Po zhodení si postavili hniezdo znovu, na komíne ďalšieho domu na Petzvalovej ulici. No v roku 1987 ho zhodili i odtiaľ. Až v roku 1992 si našli elektrický stĺp na križovatke (ul. kpt. Nálepku č. 39). Hniezdili tu do roku 1997. Od roku 1997 doteraz hniezdia na podložke na samostatnom stĺpe na križovatke (ul. kpt. Nálepku č. 39). Počas hniezdenia došlo za týchto 20 rokov, trikrát k prerušeniu hniezdenia – nevyviedli mláďatá. Spolu bolo na tomto hniezde vychovaných 45 mláďat.

Najstaršie hniezdo v Spišskej Belej je na komíne radnice, bolo založené v roku 1955. To by sme mali znižovať na jeseň, nakoľko slovo veľké pre toto hniezdo je slabý pojem. Toto hniezdo je monštruózne a vzniká tu obava z narušenia statiky komína.

V Spišskej Belej v roku 2017 hniezdil bocian, ktorý  bol označený krúžkom na hniezde v obci Svinia (okr. PO) v roku 2014.  V roku 2017 uhynul bocian po  náraze do budovy obchodného domu. Bol to mladý bocian, ktorého sme v rovnakom roku krúžkovali na hniezde v Starej Ľubovni.  Nad mestom, smerom na Tatranskú Kotlinu, na oráčine často oddychujú bociany na ťahu. Žiaľ v tomto úseku je aj elektrické vedenie, do ktorého bociany narážajú a následne hynú. V roku 2014 tam uhynuli dva jedince označené poľskými krúžkami.

Dnes 14.3.2017 sa v okolí obce Matejovce, pohyboval prvý tohtoročný bocian v tomto regióne. Možno sa mrkne  aj na hniezdo v Sp. Belej….

Foto z akcie nájdete na facebook.com/pienap a tiež na https://spisskabela.sk/mesto/aktuality/uprava-hniezda-bociana-bieleho-na-ul-kpt-nalepku/