Úchvatné divadlo, ktoré vám vyrazí dych. V hlavnej úlohe pinka severská. Tento rok vystupuje v Slovinsku.

Úchvatné divadlo, ktoré vám vyrazí dych. V hlavnej úlohe pinka severská. Tento rok vystupuje v Slovinsku.

Pinky severské (Fringilla montifringilla) na nocovisku. Foto: V. Kĺč

Pinka severská (Fringilla montifringilla) je severským druhom obývajúcim škandinávsku a sibírsku oblasť. Pred tuhou severskou zimou migruje do teplejších oblastí s miernejšou zimou, niekedy ostanú na juhu Škandinávie, inokedy sa zas túla Európou. Okrem zimy migráciu spúšťa aj ďalší faktor a to potrava. Pozorovania ukázali, že ostáva tam, kde je dostatočná úroda bukvíc a zároveň nízka snehová pokrývka. Z času na čas sa pár jedincov objaví aj pri kŕmidlách.

Zatiaľ by na tomto nebolo nič zvláštne keďže je mnoho druhov, ktoré pravidelne unikajú pred chladnou zimou, či za potravou na juh, do teplých krajín.
Pinka severská je však známa združovaním sa do obrovských kŕdľov počas zimného obdobia, najmä v takzvaných inváznych rokoch. Kŕdle sa stretávajú na nocovisku. Spoločné nocovanie je typické u viacerých vtáčích druhov, môže poskytovať viaceré výhody súvisiace so znížením predačného tlaku a termoregulačných výdajov, zvyšuje efektivitu pri vyhľadávaní potravy a šírení informácií a i. (Zabala et al. 2012). Pri zlietavaní, ktoré trvá desiatky minút, vytvárajú úchvatné divadlo.

Takéto divadlo sme mali možnosť pozorovať aj my na Slovensku v roku 2017. Vtedy v oblasti Klenovca, na lokalita Skorušina podľa Fulína a Olekšáka (2017) nocovalo približne 466 až 508 tisíc jedincov. Video z návštevy nocoviska sme zverejnili na našej facebookovej stránke. Žiaľ, kto by chcel ísť hľadať kŕdeľ na túto lokalitu dnes, pôjde tam márne. Viacero autorov (Hudec 1983, Jenni 1987, Newton 2012) pozorovalo každoročnú zmenu zimovísk, ktoré môžu byť od seba vzdialené aj 2000 kilometrov. Miera návratnosti na to isté zimovisko je nízka až nulová.
Okrem lokality pri Klenovci, ikavce ako sa pinky severské ľudovo nazývajú, navštívili na našom území ešte ďalšie dve zimoviská  s úchvatným počtom jedincov. V roku 2004 zimovali pri Hrhove v počte 15 tisíc exemplárov a v roku 2009 pri Gelnici v ťažko prestaviteľnom kŕdli, tvorilo ho 3,5 milióna jedincov.

A ako sa vlastne spočíta 3,5 milióna jedincov? Pomerne „jednoducho.“

Ornitológovia Fulín a Olekšák (2017) sa s nami o svoje skúsenosti podelili: „Pre stanovenie početnosti nocujúcej populácie sme nemali doteraz žiadne skúsenosti. Zvolili sme preto dokumentáciu kŕdľov, ktoré prilietali na lokalitu zo smeru od mesta Gelnica. Doma sme fotodokumentáciu podrobili podrobnému sčítaniu. Zo záberov a časového intervalu preletu ponad príletový koridor sme získali údaj o počte 1,5 milióna kusov. Pri ďalšej návšteve dňa 18. 2. 2009 s maďarskými kolegami sme sa rozmiestnili na viaceré miesta v príletových koridoroch v priestore nocoviska. Boli sme si vedomí, že môže dôjsť k miešaniu kŕdľov, preto sme sčítavali pred miestom nocoviska na príletových koridoroch. Po čiastkovom sčítaní bol výsledný súčet stanovený na 3,5 milióna kusov.

Kde zimujú pinky severské v tomto roku? Aký počet jedincov je v nocujúcom kŕdli? Neuveriteľných 5 miliónov piniek sa hostí v oblasti Zasavje v strednom Slovinsku. Video z nocoviska si môžete pozrieť na stránkach https://www.youtube.com/watch?v=-qn9TjnTWMM , https://rarebirdalert.co.uk/v2/Content/Mega_flock_of_5_Million_Brambling_in_Slovenia.aspx?s_id=717786275 .

Autor: V. Kĺč

Zdroj:

Fulín, M., Olekšák, M., 2012: K migrácii a zimným nocoviskám piniek severských (Fringilla montifringilla) na Slovensku. Tichodroma 29: 16–24.

Hudec K. et al. 1983: Fauna ČSSR. Ptáci – Aves, díl III/2. — Academia, Praha.

Jenni L. 1987: Mass concentrations of Bramblings Fringilla montifringilla in Europe 1900–1983: their dependence upon beech mast and the effect of snow-cover. — Ornis Scandinavica 18: 84–94

Newton I. 2012: Obligate and facultative migration in birds: ecological aspects. — Journal of Ornitology 135: 171–180.

Zabala J., Zuberogoitia I., Belamendia G. & Arizaga J. 2012: Micro-habitat use by bramblings Fringilla montifringilla within a winter roosting site: influence of microclimate and human  disturbance. — Acta Ornithologica 47: 179–184.