Štátni ochranári ukázali v parlamente výruby v národných parkoch

Štátni ochranári ukázali v parlamente výruby v národných parkoch

Štátni ochranári odovzdali predsedovi Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie špeciálnu edíciu pohľadníc z národných parkov. Pohľadnice nezachytávajú malebné zábery štítov, zachytávajú autentické fotografie  výrubov v národných parkoch. Pohľadnice chcú štátni ochranári spolu s listom distribuovať jednotlivým poslancom  NR SR s prosbou aby podporili návrh novely zákona o ochrane prírody a krajiny, o ktorej parlament v najbližších dňoch bude hlasovať.

„Chceme požiadať poslancov, aby podporili zmenu v ochrane najvzácnejších lokalít. Dali nám možnosť chrániť národné parky a vzácne územia. A predovšetkým zakázali plošné výruby ako ich možno vidieť v Nízkych Tatrách,“  vyhlásil Martin Lakanda, generálny riaditeľ Štátnej ochrany prírody SR.

„Asi nikto takéto pohľadnice nebude chcieť posielať. Bohužiaľ, ešte horšie je takéto situácie vidieť na vlastné oči,“ povedal Peter Antal, predseda Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.

Podľa slov zamestnancov Štátnej ochrany prírody SR novela síce nedokáže vyriešiť desaťročia neriešené neduhy v ochrane národných parkov, na druhej strane však po sedemnástich rokoch je parlamente reálna šanca podstatne zvýšiť ochranu národných parkov.

„Novela zakazuje plošné výruby v národných parkoch a nám, štátnym ochranárom, dáva rúk reálne právomoci výrubom, výstavbe či iným zásahom do najvzácnejších území zabrániť,“ uvádza Mário Perinaj riaditeľ Správy Národného parku Poloniny.

Samotná novela zákona o ochrane prírody je výsledkom dvojročných rokovaní medzi predstaviteľmi rezortu životného prostredia so širokým množstvom partnerov, vrátane Ministerstva pôdohospodárstva SR, Lesov SR a ďalších záujmových skupín. Po vstúpení do platnosti významným spôsobom zvýši kompetencie štátnej ochrany prírody v národných parkoch.  Okrem iného priamo v texte zakazuje plošné výruby v národných parkoch, aké bolo možno vidieť napríklad v Nízkych Tatrách.

Zároveň štátnym ochranárom dáva do rúk reálne právomoci. Výruby, výstavba, úpravy korýt riek či iné zásahy, ktoré by mohli ohroziť v národných parkoch budú podliehať súhlasu štátnych ochranárov.

O novej legislatíve budú poslanci rozhodovať v polovici septembra, pričom po podpise prezidentky by vstúpila do platnosti od 1.januára 2020.