Spišskobelianske deti pomenovali bocianie mláďatá

Spišskobelianske deti pomenovali bocianie mláďatá

Správa Pieninského národného parku v spolupráci s mestom Spišská Belá realizovala v minulom roku na jar, z dôvodu bezpečnosti, úpravu hniezda na samostatne stojacej hniezdnej podložke, ktorá sa nachádza na Ul. kpt. Nálepku v Spišskej Belej. Hniezda bocianov sú po rokoch veľmi ťažké a s preťažením sa spája aj riziko ich pádu. Odľahčené hniezdo bociany uvítali a už v roku 2018 tu odchovali 3 mláďatá.

Riaditeľ Správy Pieninského národného parku  Vladimír Kĺč, v spolupráci s naším mestom, 19. júna 2019 za účasti žiakov Základnej školy M. R. Štefánika, označil bocianie mláďatá v tomto hniezde ornitologickými krúžkami. Opäť sa tu vyliahli 3 mláďatá. Dve boli krúžkované priamo v hniezde a deti ich nazvali Srdiečko a Krídelko. Jedno mláďa ochranár zniesol na chvíľu z hniezda dole, aby si ho školáci mohli obzrieť. Dozvedeli sa zaujímavosti o tomto vtáčom druhu a malého bociana pomenovali Bielko. Nezabudnuteľná praktická ukážka krúžkovania prebehla práve včas, pretože onedlho sa už tohtoročné bociany začnú učiť lietať.

Začiatky krúžkovania vtáctva siahajú ešte do 18. storočia a prvé označené vtáky boli lastovičky. Ornitológovia sa snažili dokázať, že sa sťahujú na juh. Základy systematického krúžkovania však boli položené približne pred sto rokmi. Pôvodne sa výskumníci zameriavali na identifikáciu trás vtáctva počas migrácie. V súčasnosti vďaka krúžkom vieme, ako dlho vtákom sťahovanie trvá, kde sa zastavujú na odpočinok a kŕmenie, aký je ich vek, odkiaľ presne pochádzajú, či ktoré územia sú dôležité pre ich život. V súvislosti so zmenou klímy krúžkovanie u niektorých druhov potvrdilo aj zmenu migračných trás.

Plastové krúžky, ktoré dnes mladé bociany dostali, sú označené jedinečným číselným kódom (V 4487, V 4488, V 4489) a sú dosť veľké, aby ich bolo možné odčítať napríklad ďalekohľadom. Kým jeden z dospelých jedincov celé dianie pozoroval, druhý v tom čase hľadal potravu. Bocianom sa v širšom okolí Spišskej Belej darí aj z dôvodu blízkosti zamokrených plôch, ktoré sú lovnými teritóriami pre bociany.