IMG_88550

Samec kačice ostrochvostej (Anas acuta) vpredu, za ním samec kačice divej (Anas platyrhynchos). Foto: V. Kĺč

Samec kačice ostrochvostej (Anas acuta) vpredu, za ním samec kačice divej (Anas platyrhynchos). Foto: V. Kĺč