Prosíme o vyplnenie krátkeho formulára: Chcete, aby boli v Zamagurí umiestňované billboardy?

Prosíme o vyplnenie krátkeho formulára: Chcete, aby boli v Zamagurí umiestňované billboardy?