Pri čistení skalných sutí nám pomohli dobrovoľníčky z firmy Hengstler s.r.o.

Pri čistení skalných sutí nám pomohli dobrovoľníčky z firmy Hengstler s.r.o.

V októbri sme zahájili opätovné čistenie skalných sutí od náletových drevín. Tie svojim rastom vytláčajú z lokalít pôvodné, vzácne druhy rastlín a živočíchov. Náletové dreviny tu svojim rastom potláčajú rastliny citlivé na zatienenie, spomaľujú pohyb sutí a tým aj ich samo obnovovanie. Bohato zastúpená flóra prirodzene vytvára priaznivé životné podmienky hlavne pre množstvo bezstavovcov. Teda ak sa tunajšie sute dostanú do nepriaznivého stavu, nepriaznivo sa zmenia aj ďalšie zložky bioty. Preto manažmentové opatrenie, ktoré smerujú k zlepšeniu stavu skalných sutí osožia aj populácii jasoňa červenookého a ďalším živočíchom a rastlinám, napríklad aj vzácnej chryzantéme pieninskej. Výrubom postupne odstraňujeme liesku obyčajnú, slivku trnkovú a už aj agát biely, ktorý sa tu začal šíriť v posledných troch rokoch.  Pri výreze krovín nám pomohol Milan Ružík, člen stráže prírody a Klubu priateľov PIENAP-u. Pri ohadzovaní vyrezaných krovín na kopy nám prišli na pomoc aj  pracovníčky firmy Hengstler s.r.o., ktoré odviedli skvelú prácu, za čo im srdečne ďakujeme. Bez manažmentových opatrení by z Pienin vymizli pieninské symboly ako je bezpochyby jasoň červenooký, či chryzantéma pieninská. Touto cestou ďakujeme aj vedeniu zariadenia Chata Pieniny, kde sponzorsky pripravili chutný guľáš pre naše pomocníčky. Ďakujeme. Autor foto: V. Kĺč, V. Kĺčová Kunštárová, M. Malatinová.