Práve kvitne jedna z najohrozenejších rastlín Európy – pokrut jesenný (Spiranthes spiralis)

Práve kvitne jedna z najohrozenejších rastlín Európy – pokrut jesenný (Spiranthes spiralis)

Pokrut jesenný (Spiranthes spiralis), aj toto je orchidea. Foto V. Kĺč

Pokrut jesenný (Spiranthes spiralis), je trváca bylina s podzemnými hľuzami. Jej výška je 10–25 cm vysoká. Kvetenstvo je tvorené 6–30 kvetmi, ktoré sú špirálovite usporiadané. Kvety dosahujú veľkosť v priemere 4–7 mm. Pokrut jesenný patrí k najneskôr kvitnúcim druhom európskych orchideí. Kvitne od druhej polovice augusta do polovice októbra. V čase kvitnutia rastlina pozostáva z kvetonosnej byle a novej prízemnej listovej ružice pri byli. Jesenné listové ružice pokračujú v raste do polovice októbra, následne od marca do mája, pričom nie je vylúčený slabý rast aj v teplejších obdobiach zimy. Plodom je tobolka.

Pokrut jesenný (Spiranthes spiralis). Foto V. Kĺč

Pokrut jesenný (Spiranthes spiralis). Foto V. Kĺč

Pokrut jesenný rastie od nížin až do výšky 1 500 m na chudobných lúkach, pasienkoch (najmä ovčích), v riedkych krovinách a vo svetlých borovicových lesoch, zriedkavo aj na vlhkých rašelinových lúkach a na piesočnatých dunách, na mierne alkalických až neutrálnych, ale aj na kyslých pôdach. Táto orchidea patrí k najohrozenejším rastlinám Európy. Významnejšie populácie v rámci Slovenska  sú na juhozápade krajiny (v parku v Rusovciach a v Prírodnej rezervácii Ostrovné lúčky), ostatné výskyty v Podunajskej nížine zanikli. Druhá oblasť výskytu je na východe Slovenska, v Nízkych Beskydách, v celkoch Ondavská a Laborecká vrchovina. Úbytok tohto druhu je spôsobný predovšetkým zánikom pastvín, ktoré pre neho zaisťovali vhodné existenčné podmienky.

V súčasnosti je zaradený medzi kriticky ohrozené druhy našej kveteny, rovnako tak v Českej republike a v Poľsku, ale aj ďalších európskych krajinách. Je tiež chránený medzinárodným dohovorom CITES (DOHOVOR O MEDZINÁRODNOM OBCHODE S OHROZENÝMI DRUHMI VOĽNE ŽIJÚCICH ŽIVOČÍCHOV A RASTLÍN). Spoločenská hodnota jedného jedinca je 322 eur.

Autor a foto: V. Kĺč

Zdroj:

https://botany.cz/cs/spiranthes-spiralis/ http://ibot.sav.sk/usr/Dano/docs/BULLETIN,%202011,Spiranthes%20spiralis.pdf