Pozvánka na besedu v teréne o význame mokradí…

Pozvánka na besedu v teréne o význame mokradí…

Nie je mokraď ako mokraď – kde nocujú lastovičky?

      Pozvánka na besedu v teréne o význame mokradí…

Júnové večery sa stále predlžujú, možno je to vhodná doba odbehnúť od televízorov, či počítačov a vybehnúť do prírody. Už pár metrov od hlavnej cesty spolu objavíme zaujímavý svet.

Srdečne pozývame.