Poďakovanie účastníkom akcie Čisté hory a potoky v Pieninách 2018

Poďakovanie účastníkom akcie Čisté hory a potoky v Pieninách 2018

Počas 18. ročníka akcie Čisté hory a potoky  v Pieninách,  na ktorej sa zúčastnilo deväťdesiat dobrovoľníkov, prevažne žiakov zo základných škôl v  Spišskej Starej Vsi,  Haligovciach, Veľkom Lipníku a Lesnici sme vyzbierali vyše 920 kg odpadu. Podarilo sa nám vyčistiť brehy rieky Dunajec, jej prítoky a tiež turistické chodníky v najcennejších a zároveň najviac navštevovaných častiach územia národného parku .

Aj touto cestou sa chceme poďakovať  všetkým účastníkom a tiež sponzorom, ktorí sa do akcie zapojili a pomohli odstrániť odpad s prírody.

Spojená škola Spišská Stará Ves

Základná škola Kráľovnej Pokoja Haligovce

Základná škola Veľký Lipník

Základná škola v Lesnici

SVP, š.p., Správa povodia Dunajca a Popradu

Štátne lesy TANAP-u o.o. Červený Kláštor

Múzeum Červený Kláštor

Združenie pltníkov Dunajec – Majere

Pieniny klub – Jana Bartkovská

Pieniny sport centrum

Canoeraft – Dunajec