Odľahčovanie bocianich hniezd v obci Podhorany a Jarabina a zaujímavosti o ich staviteľoch

Odľahčovanie bocianich hniezd v obci Podhorany a Jarabina a zaujímavosti o ich staviteľoch

ŠOP SR, Správa PIENAP-u v lete tohto roku už po tretí krát realizovala enviroakciu Bocian v našej obci. Akcia popri výchovno-vzdelávacej funkcii má aj ďalší rozmer. Počas akcie vykonávame monitoring stavu populácie a hniezdnych podmienok bociana bieleho. Pri akcii sa používa vysokozdvižná plošina, ktorá umožňuje nahliadnuť do bocianieho hniezda a zároveň skontrolovať stav hniezdnej podložky, jej stabilitu, spôsob ukotvenia a pod. Na základe takejto obhliadky sme v tomto období pristúpili k úprave hniezd na preťažených podložkách. Orientačne hniezdo váži približne 600 kg, ale nie je vzácnosťou aj viac ako tonové hniezdo. Samozrejme váha hniezda záleží od materiálu, ktorý bocian použije, ale aj od ročného obdobia. Pri väčšom množstve zrážok je hniezdo nasiaknuté vodou, v zime sa na hniezde môže nakopiť vrstva snehu. Vtedy váha hniezda stúpa aj o niekoľko sto kilogramov.

Dňa 5.11.2018 sme v obci Podhorany v okrese Kežmarok museli vymeniť hniezdnu podložku na samostatne stojacom stĺpe. Podložka bola staršej výroby a pri súčasných rozmeroch hniezda, priemer 200 cm, výška 55 cm, váha cca 600 kg, bola nestabilná. Už pri silnejšom vetre, či pri pohybe mláďat na hniezde sa hýbala. Preto sme hniezdo zhodili, pôvodnú podložku sme zložili na zem a druhú, novú, vyrobenú z pevnejších materiálov sme nainštalovali na stĺp. Samozrejme novú podložku sme predpripravili na hniezdenie bociana. Tu nám boli nápomocné aj deti z miestnej základnej školy. Deti vyplietli hniezdnu podložku vŕbovým prútím, aby keď bocian doletí, mohol si kľudne na podložke oddýchnuť.  Po krátkom oddychu 1-2 dni sa dá do práce a hniezdo si upraví  podľa svojich potrieb, aby keď jeho partnerka priletí, bolo všetko pripravené na hniezdenie. Od roku 2014 na tomto hniezde bociany vychovali presne 20 mláďat. Počas výpletu hniezdnej podložky pracovníci Správy PIENAP-u deťom porozprávali o spôsobe života bocianov, o ich ochrane, úžitku pre spoločnosť. Aj keď tu už máme november, ale stále vládne príjemné počasie, ukázali sme deťom niekoľko druhov vtáčích búdok, ktoré potom za pomoci Pienapákov nainštalovali na stromy pri miestnom cintoríne.

Dňa 7.11.2018 sme naplánovali úpravu hniezda na hasičskej zbrojnici v obci Jarabina v okrese Stará Ľubovňa. Aký je príbeh tohto hniezda a bocianov v Jarabine?  Údaje o hniezdení  bocianov v tejto obci máme od roku 1964. Vtedy mali hniezdo na komíne školy. Do roku 1977 tam pravidelne vyvádzali mláďatá, ale v roku 1977 zostali bez mláďat. V priebehu hniezdenia našli školáci v melioračnej šachte pod obcou mŕtveho bociana. Môžeme sa domnievať, že keď hľadal potravu, objavil v nezakrytej šachte žaby, tak si trúfol tam zájsť, no už odtiaľ nevyšiel. V roku 1978 a 1979 bolo hniezdo obsadené iba jedným bocianom a v ďalšom roku ostalo prázdne a zaniklo. 

Nové hniezdo si bociany postavili v roku 1991 na stĺpe elektrického vedenia na križovatke pri hasičoch. Bolo tu aj v roku 1992, po sezóne ho domáci zhodili a od roku 1993 mu postavili podložku na hasičskej zbrojnici a odvtedy tu hniezdi. Za toto obdobie (25 rokov) hniezdo na podložke s priemerom 110 cm a výškou 15 cm narástlo do výšky 115 cm a dosiahlo priemer 215 cm. Jeho váha po vážení zhodenej hmoty bola 730 kg, (ešte nejaká hmota ostala v okolí požiarnej zbrojnice, niečo na podložke, teda celková hmotnosť presahovala 800 kg.) Samozrejme ako sme už uviedli vyššie, váha hniezda narastá vplyvom vlhkosti o niekoľko sto kilogramov navyše. Bociany na stavbu hniezda, hlavne v jeho spodnej časti použili množstvo igelitov a šnúr. V neskoršom období to bola tráva, hlina, konáre. Hniezdo sme vzhľadom na ochranu zdravia a majetku obyvateľov a návštevníkov obce znížili až po okraj hniezdnej podložky. Vnútro hniezda sme vyplnili vŕbovým prútím a trávnym drnom. A koľko mláďat sa na tomto hniezde vyliahlo? Evidencia o počte mláďat od roku 2001 hovorí, že na tomto hniezde bociany vychovali 49 mláďat. (V štatistike hniezdenia chýba údaj z roku 2012.)

 Keďže práca na tomto hniezde išla pomerne rýchlo, pristúpili sme ešte k odľahčeniu ďalších dvoch hniezd v obci Jarabina. Ich hmotnosť sme znížili o 200 kg.  Hniezdo na samostatnom stĺpe, situované oproti záhrade rodinného domu č. 137,  malo priemer 160 cm a výšku 60 cm. Bolo tvorené hlavne hlinou, povrch bol extrémne tvrdý. Zaujímavosťou je, že tu bociany do hniezda zabudovali aj plastový vešiak na oblečenie.  Hniezdo sme zmenšili na veľkosť s priemerom 120 cm (priemer hniezdnej podložky) a výšku 30 cm. Konáre vŕb presahujúce nad hniezdo sme odstránili. Hniezdo bolo odľahčené cca o 200 kg.  

 Tretie upravené hniezdo sa nachádza v záhrade domu č. 112. Pred odľahčením malo priemer 180 cm a 80 cm výšku, znížili sme ho na výšku 20 cm a priemer 120 cm. Hniezdo bolo tvorené zmesou pripomínajúcou kompost, v hniezde sa nachádzalo množstvo igelitov, textílií, šnúr, molitanu, jedna ponožka. Našli sme jedno vajce a v spodnej časti hniezda pozostatky bociana, podľa veľkosti kostí išlo o cca 1 mesiac staré mláďa. Hniezdo sme odľahčili o 200 kg – údaj z váženia. Na tomto hniezde od roku 2008 bociany vychovali 17 mláďat. V roku 2012 a 2014 hniezdo nebolo obsadené a z roku 2013 chýba údaj o počte mláďat.

 K realizácii uvedených aktivít prispeli – vedenie obcí Podhorany a Jarabina, žiaci ZŠ Podhorany,  PD Jarabina a Milan Ružík z Klubu priateľov Pieninského národného parku, za ich pomoc im aj touto cestou srdečne ďakujeme. 

 Autor: V. Kĺč, M. Fulín Foto a video: J. Slivenská, M. Suchanovský, V. Kĺč

http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/12957/171375#2798

https://www.facebook.com/pienap/notifications/?section=activity_feed&subsection=mention&ref=notif&target_story=S%3A_I978554185546219%3A1836868859714743