Odľahčenie hniezda bociana bieleho v obci Nová Ľubovňa

Odľahčenie hniezda bociana bieleho v obci Nová Ľubovňa

Odľahčenie hniezda bociana bieleho na materskej škole v obci Nová Ľubovňa. Foto: K. Kisková

Usilovnosťou bocianov, ktorí sa k nám každoročne vracajú, nadobudlo hniezdo na komíne materskej školy v obci Nová Ľubovňa už neprimeranú veľkosť a jeho obsah bol plný nežiadúcich nánosov zeminy a rastlín. Plocha hniezda pred odľahčením bola 1,4 x 1 m s výškou 80 cm, bolo znížené na výšku 40 cm.  Ohdah zhodenej váhy je približne 400 kg. Narušená stabilita začínala ohrozovať tak stavbu, ako aj ľudí, zároveň už nespĺňalo vhodné podmienky pre ďalšie hniezdenie bocianov. Z uvedených dôvodov obec Nová Ľubovňa zabezpečila a vykonala v spolupráci s členmi obecného DHZ, pod dozorom ŠOPSR – Správy PIENAP-u 8.3.2019 rekonštrukciu uvedeného hniezda.  Zrekonštruované hniezdo je tak pripravené na privítanie “našich vzácnych návštevníkov”.

Toto hniezdo na komíne obecnej budovy a materskej škôlky patrí tiež k tým, ktoré nepretržite sledujem od roku 1976. Bociany na ňom nevyviedli mláďatá podľa našich záznamov dvakrát a to v roku 2010 a 2017. V roku 2009 bola ako náhradná možnosť hniezdenia vystavená podložka na samostatnom stĺpe za budovou obecného úradu pri potoku. Je nižšie situovaná a tak bociany o ňu doteraz neprejavili záujem, stojí opustená.

Autor: A. Konkoľová, V. Kĺč

Autor foto: K. Kisková