Nelegálny lov rýb na rieke Dunajec

Ilustračné foto. Zdroj https://fotky.sme.sk/fotka/399200/rybari-na-dunajci

Prielom Dunajca, foto: V. Kĺč

Stráž poľského Pienińskiego Parku Narodowego v súčinnosti so strážcami PIENAP-u a s políciou SR zadržala troch rybárov poľskej národnosti, ktorí sa vybrali na lov rýb do prielomu Dunajca. Zadržaným poľským rybárom bola poľským Pieninským národným parkom udelená pokuta 1500 PLN. Rybári v čase zadržania nemali ulovené žiadne ryby.  O akcii stráže parkov informovali aj poľské média.

Rieka Dunajec je hraničná rieka spájajúca dva národné parky. Hraničný úsek rieky je dlhý 17 km. Lov rýb na rieke Dunajc je povolený v úseku Lysá nad Dunajcom – po ústie potoka Lipník. Prielom Dunajca  je z rybárskeho práva vylúčený z dôvodu ochrany ichtyofauny. V tomto úseku bolo doteraz zaznamenaných 17 druhov rýb.